Iskanje po strani

Prispevki uporabnikov

Nasveti, zanimivosti

Nova znanost

Vabilo

 

Logo S33

Kdo smo?

Društvo za duhovno prenovo - S33 ima svoj sedež v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki s svojim udejstvovanjem, osebnim vplivom ali ugledom in s širjenjem novih spoznanj s področja BIOfizike večdimenzionalnega prostora prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja ljudi in sveta na sploh.

Člane društva sestavljajo vse generacije z različno stopnjo izobrazbe.

Poglavitna naloga društva je, da z izobraževanjem in svetovanjem pripomore k seznanjanju, kako lahko sleherni zemljan doseže zdravje, srečo in blagostanje v družini in družbi. Pomembno se je zavedati, da to lahko vsak doseže popolnoma sam, z uporabo nove slovenske BIOtehnologije, s tem pa poskrbimo tudi za zdrav prihodnji rod, tako aktivne kot pasivne inteligence ter njegov pravilen razvoj.

 

Statut društva

Statut Društva za duhovno prenovo - S33  Statut Društva S33

 

Članstvo v društvu

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema statut društva in druga pravila društva ter se ravna po njih.
Za članstvo v društvu je potrebno izpolniti pristopno izjavo ter plačati članarino za tekoče leto, ki znaša 20 €. Članarina za študente, upokojence in invalide zanaša 10 €. Plačana članarina enega člana velja za celo družino. Ostali družinski člani morajo le izpolniti in podpisati pristopno izjavo za članstvo v društvu.

Dobrodošla je tudi kakršnakoli donacija.

Pristopna izjava v članstvo Društva S33  Statut Društva S33

 

Osnovni podatki društva

Ime društva: Društvo za duhovno prenovo - S33

Skrajšano ime društva: Društvo S33

Elektronska pošta: info@drustvo-s33.org

Spletna stran: www.drustvo-s33.org

Matična številka: 1929917

Davčna številka: SI17224730

TRR račun Abanka: SI56 0510 0801 1892 774