Članstvo v društvu

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema statut društva in druga pravila društva ter se ravna po njih. Za članstvo v društvu je potrebno izpolniti pristopno izjavo ter plačati članarino za tekoče leto, ki znaša 20 €. Članarina za študente, upokojence in invalide zanaša 10 €. Plačana članarina enega člana velja za celo družino. Ostali družinski člani morajo le izpolniti in podpisati pristopno izjavo za članstvo v društvu. Dobrodošla je tudi kakršnakoli donacija. Podatki za plačilo članarine so tukaj.

Kakšne koristi prinaša članstvo v društvu?

  • Člani društva so dnevno obveščeni o začetku in koncu vzdrževanja mehanizma S-Alfa, takrat se nivo Alfa žarka iz vrednosti E0, to je 33%, vzdigne na najvišjo vrednost L384, to je 100%. V tem času imajo možnost Alfa žarke čim bolje izkoristiti, med samim vzdrževanjem pa se čistijo virusi (tudi Corona, vsi sevi!), ki so na vsakem koraku, v vseh predmetih, skratka povsod in jih je potrebno sistematično odstranjevati iz telesa. Kdor ima aktivirane Alfa življenjske žarke, ima lahko v času vzdrževanja mehanizma S-Alfa velike koristi, če se v tem času zadržuje na lokaciji Alfa življenjskega žarka.
  • Člani društva dnevno dobivajo tudi ostale koristne informacije glede nove biotehnologije S-Alfa in videnja z vidika SGBKD preko aplikcije Telegram.
  • Člani društva imajo bonitete pri aktivaciji Alfa žarkov okrog postelje in na delovnem mestu.
  • Člani društva so obveščeni o pomembnih skupinskih dogodkih. Društvo je do sedaj organiziralo pet skupinskih cepljenj s prečiščenim in oplemenitenim cepivom po metodi S-Alfa, v pripravi je šesto cepljenje...

Edina rešitev za vse probleme našega časa je v novi "slovenski" biotehnologiji S-Alfa. Vabljeni, da se včlanite.

Pristopna izjava v članstvo Društva S33

Izpolnjeno in skenirano pristopno izjavo nam pošljite na e-poštni naslov drustvos33@gmail.com.

Podatki za plačilo članarine za leto 2024

Znesek članarine nakažite na IBAN prejemnika: SI56 0400 1004 7520 095, BIC banke prejemnika KBMASI2X, referenca SI00 2024, koda namena OTHR, v namen napišite Članarina 2024.

Članarina za tekoče leto znaša 20 €.
Članarina za študente, upokojence in invalide zanaša 10 €.

Kako izpolniti UPN obrazec, je prikazano na primeru spodaj: