Članstvo v društvu

Član društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema statut društva in druga pravila društva ter se ravna po njih. Za članstvo v društvu je potrebno izpolniti pristopno izjavo ter plačati članarino za tekoče leto, ki znaša 20 €. Članarina za študente, upokojence in invalide zanaša 10 €. Plačana članarina enega člana velja za celo družino. Ostali družinski člani morajo le izpolniti in podpisati pristopno izjavo za članstvo v društvu. Dobrodošla je tudi kakršnakoli donacija.

Kakšne koristi prinaša članstvo v društvu?

  • Člani društva so trikrat dnevno obveščeni o začetku in koncu vzdrževanja mehanizma S-Alfa, takrat se nivo Alfa žarka iz vrednosti E0, to je 33%, vzdigne na najvišjo vrednost L384, to je 100%. V tem času imajo možnost Alfa žarke čim bolje izkoristiti.
  • Člani društva dnevno dobivajo tudi ostale koristne informacije glede nove biotehnologije.
  • Člani društva imajo bonitete pri aktivaciji Alfa žarkov okrog postelje in na delovnem mestu.
  • Člani društva so obveščeni o pomembnih skupinskih dogodkih:
    • Društvo S33 bo v četrtek, 09.12.2021 ob 17h, v Ljubljani za člane društva organiziralo še drugo in tudi zadnje cepljenje z BioKibernetsko (BK) prečiščenim in oplemenitenim cepivom po metodi S-Alfa na BK urejeni lokaciji, cepivo (Pfizer ali Moderna) izbere vsak po svoji želji. Tako BK obdelano cepivo nima nobenih škodljivih stranskih posledic na telo in psiho. Če se cepimo z BK neprečiščenim cepivom, smo podvrženi škodljivim posledicam na telo in psiho, v nekaterih primerih nastopi tudi smrt, kar se dogaja pri ljudeh z zelo slabo genetsko skladnostjo (GS) njihovih staršev in slabo življenjsko filozofijo. Kakšna je razlika med BK neprečiščenim in BK prečiščenim ter oplemenitenim cepivom po metodi S-Alfa, se vidi v tabeli GX33 za cepiva Pfizer, Astra Zeneca, Moderna in Janssen. Za neuke so vrednosti izražene tudi v odstotkih.
      Poimenske prijave članov društva z navedbo cepiva, zbiramo do nedelje, 05. decembra, do 20:00. Prosimo, da tisti, ki se boste prijavili na tretji odmerek, natančno preštejete število dni od prejšnjega odmerka, ki mora biti 180 dni ali več. Cepljenje ne bo možno, četudi vam manjka samo en dan do 180-tega dne! Število mest je omejeno. Kdor še ni član društva, to lahko postane, vsi podatki so na tej strani.

Edina rešitev za vse probleme našega časa je v novi "slovenski" biotehnologiji S-Alfa. Vabljeni, da se včlanite.

Pristopna izjava v članstvo Društva S33

 

Izpolnjeno in skenirano pristopno izjavo nam pošljite na e-poštni naslov drustvos33@gmail.com.

Podatki za plačilo članarine za leto 2021

Znesek članarine nakažite na IBAN prejemnika: SI56 0400 1004 7520 095, BIC banke prejemnika KBMASI2X, referenca SI00 2021, koda namena OTHR, v namen napišite Članarina 2021.