Logo S33

O nas

Kdo smo?

Društvo za duhovno prenovo - S33 ima svoj sedež v Ljubljani, Slovenija. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki s svojim udejstvovanjem, osebnim vplivom ali ugledom in s širjenjem novih spoznanj s področja BIOfizike večdimenzionalnega prostora prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja ljudi in sveta na sploh. Člane društva sestavljajo vse generacije z različno stopnjo izobrazbe. Poglavitna naloga društva je, da z izobraževanjem in svetovanjem pripomore k seznanjanju, kako lahko sleherni zemljan doseže zdravje, srečo in blagostanje v družini in družbi. Pomembno se je zavedati, da to lahko vsak doseže popolnoma sam, z uporabo nove slovenske BIOtehnologije, s tem pa poskrbimo tudi za zdrav prihodnji rod, tako aktivne kot pasivne inteligence ter njegov pravilen razvoj.


Statut društva

Statut Društva za duhovno prenovo - S33


Osnovni podatki društva

Ime društva: Društvo za duhovno prenovo - S33

Skrajšano ime društva: Društvo S33

Elektronska pošta: info@drustvo-s33.org

Spletna stran: www.drustvo-s33.org

Matična številka: 1929917

Davčna številka: SI17224730

TRR račun Nova KBM: SI56 0400 1004 7520 095