BK zaščita za osebni avto

Člana našega društva sta se odločila za nakup BioKibernetske (BK) zaščite za v osebni avto. Glede na to, da obstaja več vrst zaščitnih BIOlaserjev, se nista mogla odločiti katere BIOlaserje naj si kupita. Izbirala sta med BIOlaserjem MK1 (5. stopnja BK zaščite) in BC2 (7. stopnja BK zaščite). Oseba X jima pri izbiri ni želela sugerirati, le predlagala je, da bi lahko v društvu sami s Slovensko Globalno BioKibernetsko Diagnostiko (SGBKD) to ugotovili ter naj se na podlagi rezultata testa sama odločita, katere BIOlaserje si bosta kupila. Tako smo 25.04.2005 v sodelovanju z osebo X izvedli test ter opazovali razliko med enim in drugim BIOlaserjem s pomočjo SGBKD.

V prvem delu testa, smo BIOlaserje nameščali v osebni avto, ko je bil avto parkiran na BIOkibernetsko urejenem prostoru. Voznik je postopoma nameščal BIOlaserje prve stopnje zaščite MK1. Pri vsakem nameščenem BIOlaserju MK1 se je področje (na sredini vetrobranskega stekla ter nad vrati voznika in sovoznika), kamor je BIOlaserje v vozilu namestil, rahlo razsvetlilo. Ko so bili obešeni trije BIOlaserji v sprednjem delu vozila, se je zlato rumena svetloba povezala v svetlečo zaveso. Omeniti moramo, da je tudi voznik sam nosil BIOlaser za osebno zaščito GG4 (najvišja 12. stopnja BK zaščite), tako da se je ta zavesa povezala tudi z njegovim BIOlaserjem. Ko je voznik avto premaknil izven BIOkibernestko urejenega območja na BK neurejen prostor, je le ta preprečevala vdor črnine iz okolice v voznika. V zadnji del avtomobila, kjer ni bilo zaščite, je črnina hitro prodrla v avto.

V drugem delu testa smo BIOlaserje MK1 nadomestili z BIOlaserji druge stopnje zaščite BC2. Na istem mestu se je svetloba zgostila in povečalo se je žarenje, BIOlaserje MK1 pa smo prestavili v zadnji del vozila. Svetloba se je strnila in povezala v gostejši neprekinjen zlat oblak. Spredaj je bila jakost razvidno močnejša. Ko se je voznik odpeljal na BIOkibernetsko neurejeno območje je notranjost vozila zaobjel gost svetel oblak, ki je ščitil voznika pred vdorom črnine iz okolice. V samem avtu se je svetel oblak strnil in povezal. V sami sredini tega svetlega oblaka se je nahajal voznik. Iz okolice vozila je črnina pritiskala na stene svetlega oblaka, vendar do voznika ni prišla.

Iz lastnih izkušenj vam lahko povemo, da so tudi občutki pri vožnji z BK zaščitenim vozilom drugačni kot sicer. Človek je veliko bolj pozoren na dogajanje in reakcije drugih voznikov, pri daljših vožnjah z BK zaščitenim vozilom pa veliko manj utrujen in bolj umirjen.

Posebej pa moramo poudariti, da vožnja z BK zaščitenim vozilom ne pomeni, da se vam na cesti ne more nič zgoditi.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.