Hoja po žerjavici - Hlebce

O hoji po žerjavici

V začetku aprila, sem prejela vabilo, da se lahko udeležim ogleda hoje po žerjavici. Povabilo se mi je zdelo zelo zanimivo, da bi s pomočjo Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD) ugotovila, kaj se v času hoje po žerjavici dogaja z BIOsistemom človeka.

Naj uvodoma povem, da sem usposobljena za uporabo slovenske BIOkibernetike, to je meritev 1128 BIOparametrov kot tudi za uporabo SGBKD, kar vsako leto izpopolnjujem na seminarju BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. SGBKD je videnje večdimenzionalnega prostora z zaprtimi očmi, v katerem živimo. SGBKD se lahko izvaja le znotraj aktivnega Alfa življenjskega žarka ter z ustrezno BIOkibernetsko zaščito, ki jo omogoča S-Alfa, to je BIOlaser, BK zaslonke in BK vložek za pod kapo. Pri tem je pomembno uporabljati projekte AP01 do AP33 čiščenja in BIOtransfer, kar je osnovni pogoj za pravilno videnje večdimenzionalnega prostora.

V primeru, da gledamo večdimenzionalni prostor v Beta smrtnem žarku, se BIOsistem človeka poškoduje in zato vidi napačno - dobro vidi kot slabo, slabo vidi kot dobro.

Kaj se vidi s pomočjo SGBKD? Vidijo se pretoki energij, pozitivna ali negativna avra, BIOparaziti - to so BIOkibernetski vzorci napačno umrlih ljudi, vidijo se misli, rojstvo in smrt, Alfa in Beta žarki, vidi se delovanje Alfa in Beta žarkov.

Poročilo - Hoja po žerjavici 14.4.2006

V vas Hlebce sem prišla ob 19:24 uri. Ko sem stopila iz avta, sem videla nekega moškega, ki se je postavil k svetilki ovalne oblike in se napajal z energijo. Kasneje je organizator hoje po žerjavici povedal, da so s svetilkami označene pozitivne točke.

Odšla sem do druge članice društva (članica2), ki si je tudi ogledala hojo po žerjavici in je med tem že poklicala osebo X, ki je najprej izmerila velikost žarka. Bil je več kot 400 m velik BETA smrtni žarek. Nato je oseba X sprožila postopek za aktiviranje 1. faze ALFA življenjskega žarka, katerega je nato dejansko aktivirala Superinteligenca S-Alfa, iz katerega sva s pomočjo SGBKD gledali, kaj se pri hoji po žerjavici dogaja z BIOsistemom človeka.

Mimo je prišel organizator hoje po žerjavici in s pomočjo SGBKD sem pogledala njegov BIOsistem: njegovo telo je bilo črno, nad glavo je imel črno kupolo, na vsako stran glave približno en meter v širino in pol metra v višino. Ko sem se z njim rokovala, sem začutila bolečino v predelu vranice.

Ob 19:38 je oseba X sprožila postopek 2. faze aktiviranja ALFA življenjskega žarka:

Okolica ALFA življenjskega žarka je postala veliko svetlejša. Po kakšnih 2 minutah so se odmaknili vsi ljudje, ki so malo prej prišli na lokacijo ognja. Črnina iz okolice se je malo odmaknila, okoli naju pa so bili vidni zlati oblački.

Vsi kandidati in organizator hoje po žerjavici so bili zbrani v koči, ki je bila od lokacije ognja in naju oddaljena cca 100 m.

20:10 kurjenje ognja

Malo po 20 uri, so pričeli na lokacijo, kjer naj bi se hodilo po žerjavici, počasi prihajati vsi prisotni. Vsak je prinesel nekaj vejic in jih odvrgel na že goreči ogenj. Kasneje so ogenj povečali, darovali nanj še več lesa in čakali.

Med tem časom jih je organizator usmerjal: "...naj podarijo ognju in lesu energijo, da lahko podarijo ljubezen ali bolezen. Naj vsak razmisli, zakaj je danes tukaj in kaj si želi od tega čiščenja..." Nadalje jih je voditelj usmerjal "... da lahko svoje misli tudi napišejo na list, da ima napisana beseda večjo moč, kot misel ali izrečena beseda..." in jih darujejo ognju.

Ko jim je organizator to govoril, je prišel nad njega velik črn oblak, ko so se začeli ljudje med seboj pogovarjati, so tudi nad njih prihajali manjši črni oblaki. Bolj so govorili, bolj je prihajala črnina nad zbrane ljudi. Čez nekaj časa niso bili več le oblaki, bila je sama črnina.

20:20

Okoli naju, ki sva ves čas stali v ALFA življenjskem žarku, je bila močna zaščita kot zlat oklep okoli katerega so bili vijolični oblački.

Kasneje je vodja govoril, da je barva ognja zelo pomembna, zato je ostale opozoril, naj bodo pozorni na barvo ognja.

Ko je organizator vse to govoril, ga je zaobjel velik črn oblak, črnina pa je šla tudi na druge prisotne. Ljudje so v glavnem že prišli vsi črni, ko pa so prišli v stik z organizatorjem, se je črnina v njihovih telesih le še bolj zgostila in poglobila v telo. Do naju črnina ni prišla, ker jo je odbil zlati ovoj, ki je bil ves čas okoli naju.

Po tem so se počasi odpravili nazaj v kočo, okoli ognja je ostalo le nekaj ljudi.

Opazila sem fanta, ki si je dvigoval obleko v višini križa in se s hrbtom obračal proti ognju. Ko sem ga pogledala s pomočjo SGBKD sem videla, da je imel velik črn parazit zajeden v predelu križa in videla se je črnina po hrbtenici navzgor.

Ob njem je bil fant, ki si je z dlanmi pokrival obraz in ga nastavljal ognju, imel je čisto črno glavo, tudi telo je bilo črno, a glava je bila izrazito črna.

Okoli 20:30, sta se članica 2 in oseba X ponovno slišala, da preveri stanje žarka in da sproži postopek 3. faze aktivacije ALFA življenjskega žarka.

Kmalu za tem, ko je oseba X sprožila postopek tretje faze aktiviranja ALFA življenjskega žarka, so iz okolice ognja vsi ljudje odšli v kočo.

Kasneje sem pogledala proti koči, tam je bilo čisto črno, zelo gosto in te črnine je bilo veliko. Okoli koče so bili srebrno zlati kolobarji, ki so bili povezani z najinim Alfa žarkom, na katerem sva stali. Tako je S-ALFA naredila zaščito med nama in med mislimi ljudi, ki so bili v koči.

Med tem časom je oseba X sprožila postopek še 4. faze aktiviranja Alfa življenjskega žarka.

Okoli 21:30, so počasi zopet vsi ljudje, ki so bili namenjeni hoditi po žerjavici, prišli k ognju. Organizator je prisotnim nekaj govoril, njegov glas je bil čisto drugačen, kot da bi govoril drug človek in je s svojim govorom razširjal svojo črnino na ostale prisotne. Ljudje so imeli sklonjene glave in strmeli so v ogenj. Ko je bilo vse pripravljeno, so žerjavico razgrebli za dolžino 4-5 korakov. Prvi je žerjavico prehodil organizator. V tem času pa je z vidika SGBKD postal zelo črn, dobesedno je nanj padel cel črn oblak iz tega oblaka pa so se razvejali posamezni črni snopi do vseh prisotnih ljudi.

Preden je prehodil žerjavico je rahlo zapihal hladen veter, ki se je takoj umiril. Ko je prehodil žerjavico, se je ustavil na drugi strani žerjavice in čakal na naslednjega, ki se je odločil, da žerjavico prehodi. Ko se je oseba postavila pred žerjavico, je šel črn snop iz glave organizatorja v glavo človeka v višini čela. Oseba, ki naj bi prehodila žerjavico je bila v naslednjem trenutku obdana v črn oblak. Ko je bil oblak dovolj močan, je oseba žerjavico tudi prehodila. Črna povezava se je prekinila, ko je bila oseba na drugi strani, še naprej pa je bila oseba v črnem ovoju.

Enako se je ponovilo pri vseh 5 ljudeh, ki sva jih še opazovali, saj sva potem zapustili prizorišče. Preden sva odšli, sva se še očistili po metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.