Koncert na Poljskem in daljinska BIOkibernetska reanimacija iz vidika SGBKD

19.02.2011

Oseba X, se z avtom vozi na koncert na Poljskem. Oseba Y je z uporabo nove slovenske BIOtehnologije sprožila postopek za daljinsko BIOkibernetsko reanimacijo, ki jo je dejansko izvedla inteligenca S-ALFA. Ves čas poti je bila oseba X obdana z zlatimi snopi in zelo gosto zlato, široko obrobo, ki je bila povezana z zlato kupolo zgoraj.

21:44
Centralni Alfa žarek je viden okoli osebe X, okoli kompleksa, kjer se koncert odvija, pa je nakazana zlata obroba. Sicer je ogromno črnine, ki se vije sem ter tja. Videti je tudi nekaj svetlih pikic, ki so le nakazane.

21:58
Skozi pikice se zelo počasi vrtinči svetloba in točka postaja vedno bolj izrazita. Pri osebi X se odvija glavnina, zelo močan zlat steber. Iz dveh strani se zbira črnina in se skuša kot torpedo prebiti skozi široko zaščito. Iz kupole po prostoru prši zlata snov in malce topi črnino.

22:10
Videti je zelo močan pritisk črnine iz množice proti svetlečim točkam, ki so sedaj gostejše in bolj vidne. Črnina neuspešno skuša zadušiti prodor svetlobe po prostoru.

22:22
Iz zlate kupole se v prostor in zlate stebre počasi tkejo različni barvni vzorci, ki vztrajno odrivajo temne madeže. Nastopajoči oz. prednji del prostora so zaklenjeni v nepropustno zlato membrano, skozi katero ne pride nič, v njej pa je vidna valeča se črnina.

22:35
Področje se vztrajno svetli. Svetli delci po prostoru pridobivajo na volumnu. Intenzivno se iz kupole razliva svetloba po prostoru, še posebej na območju okoli osebe X, ki močno izstopa. Črnina se konstantno skuša zajedati v zaščito.

22:50
Po prostoru svetle pike, ki topijo črnino. Iz kupole se generira zlat steber, ki z nepojemljivo silovitostjo navzgor srka gosto črnino. Prisotni so malce svetlejši, z manj madeži po sebi.

23:10
Svetloba po prostoru je poenotena in prevladuje. Svetli delci iz kupole so debelejši in svetloba spodaj jih lažje absorbira. Konstantno pobira črnino. Svetloba se gosti in tudi udeleženci niso več povsem temni. Oseba X je v gostem zlatem zapredku, ki ne prepušča ničesar, znotraj zapredka gosti svetli delci osvetljujejo tudi njeno telo. Močna debela večplastna povezava iz zaščite navzgor.

20.02.2011

Pot z avtom nazaj je podobna kot poprej, okoli so svetli stebri, ki se med postopkom napolnjujejo z zlatim fluidom. Ko postopek miruje, se vidi povezava navzgor in zadeva deluje naprej, vendar brez pretoka vsebine v zaščito.

21.02.2011

5:30
Iz zlate kupole se močna zlata svetloba ovije okoli osebe X in intenzivno v telo, predvsem področje glave in rodil usmerja zlate zvezdice, ki se stapljajo z vsebino.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.