BK očiščenje in oplemenitenje zdravil

Kaj se zgodi z zdravili, ko jih očistimo in oplemenitimo z novo slovensko BIOtehnologijo

Lansko leto (september 2012) sem bila prisotna na dnevih odprtih vrat in sicer na lokaciji, kjer je statični poligon ALFA življenjskih žarkov in kjer poteka vsakoletni seminar iz BIOkibernetike.

Eden od obiskovalcev je tja prinesel zdravila z namenom, da se jih BK prečisti in oplemeniti. Oseba je položila zdravila v enega izmed Alfa življenjskih žarkov.

V nadaljevanju je oseba X uporabila BIOtehnologijo BIF VDP in v postopek vključila tudi zdravila.

Pred začetkom sem s SGBKD pogledala kakšna je energija zdravil. Le-ta so bila temno sive do črne barve. Kmalu zatem, ko je oseba X sprožila postopke ...

... energija zdravil se začenja počasi spreminjati. Vidi se, da se iz tablet čisti črnina. Vidi se, da vleče črne pikice navzgor po Alfa življenjskem žarku. Temne energije vse bolj izginjajo, namesto njih je videti vedno več svetlih barv - razni odtenki zlatih barv. Proti koncu so zdravila že močno zlate barve. Vsaka tableta ima okrog zlat rob. Na koncu se vidi, da je v vsaki tableti še žareče zlata svetloba - gmota, ki še dodatno napolnjuje vsako tableto in le-ta narahlo brbota znotraj tablet, kot bi bila živa, kar pomeni, da sta se tokrat vpisali v zdravila še dodatni zdravilni BIO energiji oziroma BIO parametra, in sicer alfa in P. Sem pa ob drugih priložnostih, z opazovanjem s SGBKD, ugotovila, da ni vedno tako. Ali se ta dva dodatna BIO parametra vpišeta ali ne je očitno odvisno od večih dejavnikov.

Tam je bila prisotna še gospa, ki je s SGBKD tudi opazovala in sproti pripovedovala o dogajanju. In glede na njeno pripovedovanje je bilo najino videnje VDP identično.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.