Rojstvo in smrt

Vsi ljudje imamo sposobnost zaznavanja in videnja različnih BIOenergij. Posebno občutljive na tem področju so ženske. Vsako osebo, stvar ali dejanje se da opredeliti s strani Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD) in sicer z barvnimi spektri. Barve nihajo od svetlih do zelo temnih tonov, ki jih oseba zaznava glede na psihofizično kondicijo. Sposobnost videnja si lahko pridobi sleherni Zemljan s sistematično uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.

Po tej plati, sem imela priložnost spremljati dva ključna dogodka v življenju vsakega posameznika, to sta rojstvo in smrt. Predstavljam vam svoj pogled s strani SGBKD in poudarjam, da so se dogodki odvijali na BIOkibernetsko urejenih mestih, v Alfa življenjskem žarku.

Rojstvo otroka

Rojstvo se je dogajalo v BIOkibernetsko urejeni porodni sobi. Tudi prostor (hodnik) pred porodno sobo od koder sem opazovala rojstvo, je bil BIOkibernetsko urejen, sredina Alfa življenjskega žarka pa je bila jasno označena. Za nekaj trenutkov sem zapustila prostor od koder sem opazovala rojstvo, ko je nenadoma iz čisto drugega konca hodnika prišla čistilka in odstranila oznako Alfa življenjskega žarka iz že pomitih tal.

V času nosečnosti in pred njo, sta starša uporabljala metodo G ALFA 1,2,3,4.

Dogajanje sem začela opazovati, ko so popadki postajali pogostejši. Mati je bila obdana z večplastnim roza ovojem, ki se je z globino gostil, visoko nad njo pa se je začel pojavljati zlat oblak. Pri vsakem popadku se je v tem ovoju videlo trenje.

Nekaj ur pred rojstvom so se iz (vsakega kvadranta) ALFA žarka na ovoj prisesali štirje zlati snopi, po katerih so v mater prehajale zlato modre pikice.

Bližje, ko je bilo rojstvo, gostejši je postajal zlat oblak nad materjo. V trenutku rojstva se je iz zlatega oblaka do materinega trebuha (novorojenčka) naredil gost zlat steber, ki je bil povezan z novorojenčkom. V trenutku, ko je oče prerezal popkovino se je steber prepolovil na sredini. Zgornji del stebra je švignil nazaj k viru, spodnji del pa v novorojenega otroka. V tem trenutku, se je v novorojenčka vpisala duša (materializacija duše).

Uspavanje kužka s pomočjo evtanazije

Prišel je čas, ko je bilo potrebno (zaradi starosti in bolezni) uspavati kužka. Evtanazija se je dogajala na BIOkibernetsko urejenem prostoru v Alfa-življenjskem žarku. Pomirjevalo in uspavalo je bilo predhodno prečiščeno po metodi G ALFA 1,2,3,4 in S ALFA 1,2,3,4.

Pred postopkom je bil kuža nemiren, nato pa smo ga dali na življenjski žarek, kjer se je popolnoma umiril. Nato je veterinar vbrizgal pomirjevalo. Od mesta vbrizga se je po celem telesu razlezla bela meglica. Nato je sledilo še uspavalo, ki je imelo drugačno strukturo. Nad življenjskim žarkom, kjer se je uspavanje izvajalo, se je dvignil zlat pokrov po katerem so švigale zlate zvezdice. Na čelo kužkove glave se je prisesala zlata cev, telo pa je postalo popolnoma svetlo. Počasi je začela iz telesa in glave prehajati snov v obliki drobcenih zlatih zvezdic v zlat oblak, ki je čakal nad prostorom (dematerializacija duše). Telo je postalo brezbarvno, zlata cev se je odlepila z glave. Zlat oblak nad prostorom je počasi izginil, le sem in tja se je utrnila še kakšna iskrica. Pri vsem tem dogajanju je bil občutek zelo umirjen in spokojen. Tudi veterinar je potrdil, da še nikoli ni bil priča tako mirni smrti.

Vsako živo bitje bi se moralo zdravo roditi in zdravo tudi umreti. Nova slovenska BIOtehnologija nam to zdaj nedvomno omogoča. Izkoristimo jo!

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Kot zanimivost lahko preberete še poročilo Sokratova teza o duši in telesu po 2500 letih in Dan mrtvih in BIOtransfer BIOkibernetskega vzorca - duše iz D7 (pekla) v D33 (nebesa)

Merilni podatki za smrt v Alfa in smrt v Beta žarku se nahajajo tukaj.
Opis Alfa in Beta BIOtehnologije se nahaja tukaj.