BIOtransfer rodovnika

Sprožen je bil postopek za BIOtransfer rodovnika X, s podatki do leta 1648. Dogajanje sem opazovala z pomočjo Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD).

Rodovnik ima tri dele:

1. del je rodovnik pred letom 1648, na tem delu ni podatkov o imenih umrlih
2. del je rodovnik, ki je dejansko napisan
3. del je prostor 2. 12. 2009 (današnji čas) od koder izvira zlata pot v 1. in 2. del rodovnika.

 

Datum: 2. 12. 2009

ura: 19:56

Zelo močna zlato-bela pot se je razlila po 1. in 2. delu rodovnika v vse smeri. Zlata pot prihaja iz 3. dela - iz današnjega časa - iz poligona osebe X.

V rodovniku se ob imenih vidijo črni fleki, ob nekaterih imenih je črn flek bolj močno poudarjen, ob nekaterih manj močno črno poudarjen.

V 1. delu rodovnika, kjer ni imen, je ob desni strani zlat oblak, ki pomaga zlati poti, da vleče črno meglico delno navzgor in delno navzdol do 3. dela, do BK poligona osebe X.

ura: 20:01

V obeh delih rodovnika je več zlate svetlobe kot v začetku. Zlata pot močno vleče črno meglico iz 1. dela, kjer ni podatkov. Oseba A - ima tri črne poti od svojih prednikov do svojega imena, počasi v vse tri črne poti prihaja zlata svetloba in prekinja črno povezavo z osebo A. Oseba B - sestra osebe A: ima nekaj črnih poti do sebe, enako kot pri osebi A, tudi v te črne poti, ki vodijo od njenih prednikov do nje prihaja zlata svetloba in prekinja črno povezavo. Vidi se zlata pot od osebe A do osebe B.

ura: 20:05

Na 1. in 2. delu rodovnika se vidi veliko zlate meglice, močno vleče črno meglico navzgor in v 3. del, v današnji čas, do BK poligona osebe X.

Ime na rodovniku Janez X - leto 1770 ima nad svojim imenom zlat oblak, ki se povezuje v zlato pot današnjega časa, ki je razpredena po 1. in 2. delu rodovnika.

ura: 20:07

na 1. delu rodovnika je veliko zlate svetlobe in po en zlat oblak na desni in levi strani.

Po sredini rodovnika - 1. del in 2. del je v sredini široka, močna zlata cev, ki je glavna cev, ob strani več srednje širokih zlatih poti, katere se povezujejo v glavno cev. Po glavni cevi prihaja navzdol veliko zlate meglice in čisti črnino iz rodovnika navzgor. V začetku je bilo veliko zlatih poti, sedaj se vidi ena glavna zlata pot in več malo manj močnih zlatih poti, ki se povezujejo v glavno cev. Izvor glavne in stranskih cevi je v 3. delu, v današnjem času, na BK poligonu osebe X.

Ob desni strani rodovnika nižje in na levi strani rodovnika malo višje, čakata dva srednje velika črna gosta oblaka. Ta črnina ni povezana z rodovnikom, oba črna oblaka sta ob strani in čakata.

Vsako ime na rodovniku umrlega ima nad sabo zlat oblak, ki se gosti in ta zlat oblak se povezuje v glavno zlato pot v sredini rodovnika.

ura: 20:13

Ime na rodovniku: Ivana X: velika črna pika je šla navzgor, velika zlata pika je šla navzdol.

Ime na rodovniku: Marjan X (je živ): od umrlih, ki imajo nad svojim imenom v rodovniku zlat oblak, prihaja k njemu zlata pot meglice, ki se nad njegovim imenom tvori v zlato kepo in druga zlata pot do njegovega imena, je zlata pot iz 3. dela rodovnika, to je iz današnjega časa.

Do vsakega imena ali je oseba umrla ali živa, gre zlata srednje široka pot iz današnjega časa, to je iz poligona osebe X.

ura: 20:16

Veliko zlate svetlobe je v 1. in 2. delu rodovnika, še vedno se iz rodovnika čisti črna meglica in v rodovnik prihaja zlata meglica.

ura: 20:18

Levo spodaj, na 2. delu rodovnika je zlat oblak in desno bolj zgoraj je še en zlat oblak.

ura: 20:19

Zlata, glavna pot še vedno vleče črno meglico navzgor in navzdol prihaja veliko zlate svetlobe. Sčistila se je ena velika črna pika iz tretje vrstice od spodaj.

ura: 20:23

Nad rodovnikom se vidi močno zlat oblak, na vrhnji strani rodovnika luč, kot se vidi inteligenco S-Alfa. Iz tega zlatega oblaka gre zelo veliko zlate svetlobe v rodovnik.

Zlata meglica v rodovniku kroži, črna meglica se še vedno čisti navzgor.

ura:20:26

Vsako ime na rodovniku ima svojo zlato povezavo z zlato potjo v spodnjo kupolo. Čisti se tudi črnina, ki je ob 20:07 čakala ob levi in desni strani rodovnika, sedaj je srednje rjave barve.

ura: 20:28

V rodovniku se od 1. dela navzdol (od trenutka, ko se je rod X začel) vidi močan, zlat val, ki je prekril 3/4 rodovnika - 1. in 2. del.

ura: 20:34

Tisti, ki so še živi - npr. spodnja vrsta 2. dela rodovnika imajo povezavo z zlatimi potmi z umrlimi in se po zlati poti močno čistijo črnine, ki se čisti navzgor v spodnjo kupolo.

ura: 20:36

Oseba A ima veliko zlate meglice nad svojim imenom v rodovniku. Nekateri umrli imajo nad svojim imenom višje zlat oblak, nekateri nižje nad svojim imenom.

ura: 20:41

Oseba X je v zelo močni zlati svetlobi, k njemu prihaja več zlatih pik in zelo veliko črnine prihaja do Alfa žarka kjer je in se črnina potem čisti navzgor po Alfa žarku. Zlate poti se povezujejo do vsakega posameznika na rodovniku iz spodnje kupole in iz BK poligona osebe X.

ura: 20:46

zelo veliko zlate svetlobe kot slap prihaja iz 1. dela zgoraj, kjer se je rod X začel in se zlata svetloba razliva navzdol po rodovniku do konca 2. dela.

ura: 21:00

Rodovnik je v celoti prekrit z zlato vijolično svetlobo, ki je zelo gosta. Okrog osebe X je zelo širok zlat ovoj in na levi strani zlat steber.

ura: 21:03

Vidi se zlat steber na levi strani, vzporedno od zlatega stebra 1. in 2. del rodovnika in 3. del, poligon oseb X - današnji čas. Iz poligona osebe X - iz današnjega časa gre glavna zlata cev v rodovnik.

ura: 21:10

V 1. in 2. delu rodovnika je močna zlata meglica. Zelo veliko posameznih črnih pik iz 1. in 2. dela rodovnika, od posameznih umrlih ljudi na rodovniku se dviga navzgor v spodnjo kupolo. Do ure 21:17 se je v rodovniku čistila črna meglica in tudi posamezne črne pike, vendar ne v tako velikem številu, kot sedaj.

ura: 21:21

Oseba X je sporočila, da je BK postopek končan.

Glavna zlata cev po sredini rodovnika 1. in 2. dela je še vedno in se konča pri začetku rodu X.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.