Človekov pogled na novo odkritje

Prihaja čas, ko se bo ponovno začel odvijati seminar, ki ga organizira g. Gorenc, na katerem predstavi novo odkritje in ker sem sam tudi del tega procesa izobraževanja, se mi zdi prav, da povem svoje mnenje o novem odkritju, ki pomembno vpliva na mojo življenjsko zgodbo. Pri dojemanju le tega meni osebno pomaga Krščanski nauk, s katerim lahko dokaj enostavno dojamemo, kaj nam hoče novo odkritje povedati. Jezik, ki ga bom tako uporabljal, je prilagojen mojemu razumevanju, in nam ponuja religijski pogled na novo odkritje, ki zna v marsikom zbuditi nekaj novega, kar vam bo dalo nov smisel v življenju. Pri tem POGLEDU si bom pomagal tudi s knjigo T. Ivančiča: Srečanje z živim Bogom (10. izpopolnjena izdaja, 2004), v kateri avtor predstavi »Krščanski pogled« na Boga, ki nam razkriva »stanje v katerem je človek« in je namenjena vsem, ki ne razumejo niti vernikov, niti Cerkve, pa bi to hoteli. V tem jeziku je to odkritje, s katerim se RAZODEVA BOŽJA SKRIVNOST – odkritje, KI NAPOVEDUJE ODREŠENJE IN S TEM VRNITEV LJUDSTVA IZ SUŽNOSTI. GOSPODOVI IZVOLJENCI, ki ga bodo uspeli razumeti, bodo le z njim lahko prenovljeni – bodo dobili drugačno srce in drugačnega duha, saj tega nihče ne more doseči sam od sebe.

Najprej razjasnimo KAJ JE BISTVO KRŠČANSKEGA NAUKA?
Krščanski nauk nam v temeljnem sporočilu govori, da smo ljudje tujci na zemlji, da smo na tem svetu, nismo pa iz tega sveta, in da je naša eksistenčna naloga ta, da se iz »zapora« oz. iz SUŽNOSTI VRNEMO NAZAJ V SVOBODO. Zakaj »vrnitev iz sužnosti v svobodo« – za boljše razumevanje tega termina se moramo spoznati s sporočilom SV. PISMA, ki govori o IZVIRNEM GREHU. Po uradnem nauku KATOLIŠKE CERKVE to sporočilo govori o »možu in ženi«, ki sta, zaradi prevare, prva padla v greh in s tem dala BOGU povod, DA JE ČLOVEKA IZGNAL IZ RAJA (1 Mz 3,23-24). To je jasen dokaz, da »grešni človek«, katerih potomci smo mi, ni v svojem prvotnem okolju – zunaj njega je – izgnan je v tujino in se tako mora še vrniti v svoje prvotno okolje. To pomeni, da je zemlja samo prehodno, ne pa stalno človekovo bivališče – zemlja nam je tujina in iz nje bomo šele prišli v »domovino« - tja, kjer se bomo lahko popolnoma uresničili in našli svoj pravi smisel. Na tem svetu, pa bomo (po besedah SV. PISMA) stalno varani in zapeljani, ker se greh vedno kaže sladek, zaželen in mikaven za oči – OBETA GOSPOSTVO, PRINAŠA PA SUŽENJSTVO. Tako nam Sveto pismo v simbolični govorici pripoveduje o »ČLOVEKOVEM PADCU«, ki kot prvotno prekletstvo visi nad svetom, saj se je človek odtrgal od vira svetlobe in stopil v temo in s tem PADEL V SATANOVO SUŽENJSTVO. Vsakogar od nas zato skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja ter napeljuje v greh – človeka, kot bitje svobodne volje, namreč hudi duh stalno preizkuša, in kot tak, je že v začetku sveta zaupal ZLEMU in predal gospostvo nad svetom HUDIČU, ki ga JEZUS tako razumljivo poimenuje »knez tega sveta«.

Vendar pa ta »padec, ki nas je vrgel v grešni svet«, ni bil dokončno dejanje, ampak ima človek - ustvarjen kot svobodno bitje – kljub temu, da je bil vržen iz raja, še vedno možnost, da se vrne vanj. Možna je namreč komunikacija z BOGOM – vendar, ker je izven IZVIRNEGA AMBIENTA – je »NA PREIZKUŠNJI« – saj ga hudi duh stalno preizkuša. Človek je torej kot ROMAR, ki se hoče vrniti iz sužnosti nazaj v svobodo, povsem odvisen od BOGA – in on res živi samo tako, če komunicira z BOGOM. Hudi duh pa nam stalno blokira komunikacijo z BOGOM – to mu dobro uspeva zato, ker je zvito navzoč, zapeljiv, se kaže v lažni luči,… In človeštvo, ki je tako zapeljano in potisnjeno v greh, se ne more samo rešiti iz njega, ker je ZAPELJIVEC oz. SKUŠNJAVEC inteligentnejši in močnejši od ljudi – zato se ga ljudje sami, brez BOŽJE POMOČI, ne morejo rešiti. Da bi se torej osvobodili suženjstva greha, se uprli zapeljivcu in se s tem VRNILI V SVOJ IZVIRNI AMBIENT, se nam morajo »odpreti oči in ušesa« in tako UNIČITI VIR ZLA, ki ga za nas predstavlja SUPERINTELIGENCA G- BETA s svojimi mehanizmi.

TO REŠITEV PA NAM PONUJA NOVO ODKRITJE!
In v tem kontekstu dojeti NOVO ODKRITJE, ki za človeštvo pomeni PRAVO RAZODETJE - v religijskem smislu v bistvu nekakšno »ODSTRTJE ZASTORA«, ki pred človeškimi očmi skriva Božje načrte s svetom - Razodene namreč našo ujetost v »mehanizme hudiča« - prevaral nas je in nas povsem zavedel, tako da mu nevede služimo in smo tako ujeti v sužnost greha, ki se z očmi novega odkritja pokaže v negativnem energetskem polju okoli nas (negativna aura), ki nam ne dopusti, da bi dojeli RESNICO - svetlobo. To je odkritje, ki nas prepričuje in nas opominja, da naj se ne pustimo še bolj vpreči v jarem SUŽNOSTI, ampak se naj raje rešimo iz tega »pokvarjenega rodu« in se svobodno odločimo, da bo pri nas domovala svetloba. Dejstvo je namreč, da smo na POTI TEME in da smo ljudje globoko pogreznjeni v »grešni svet«, ki nam ga je vsilil »HUDIČ«. Realnost je pač taka, da se je VOLK - na prefinjen način – SKRIL V JAGNJETOVA OBLAČILA in dela zdraho, kjer se le da, ob tem pa ostaja neviden in ljudje ne vedo, da nas stalno nekdo vabi v skušnjave in nas na vsemogoče načine – s TELEPATSKIMI PREVARAMI - hoče speljati v svoj svet. Prav zato, ker se tega skoraj nihče ne zaveda, in ker skoraj nihče ne zaznava stvarnosti (resnične resničnosti) v kateri živimo, je novo odkritje izredno težko prepoznati kot »odrešilno bilko«, ki nam jo ponuja BOG. ZDI SE, KOT DA VSI SPIJO in ko vsaj osnovno poznaš mehanizme oz. njihovo delovanje, se zavedaš, da je glavni krivec za to HUDIČ in ne človek sam od sebe. Človekova krivda je v tem, da se noče prebuditi, ampak dovoljuje, da mu vlada tema. Meni je jasno, da v marsičem vsi grešimo, vendar pa smo si ljudje različni v tem, da nekateri hočemo priti do spoznanja resnice, medtem ko večina ušesa obrača proč od resnice in bredejo vedno globlje v iluzije. Vendar v slogu Bibličnega stavka: »ljudstvo, ki hodi v temi, zagleda veliko luč, nad prebivalci smrtne sence je zasijala luč«, prihaja med nas ALFA ŽAREK, ki nam prinaša veselo novico, ki je v tem, da NAM NI USOJENO BITI VEČNI SUŽENJ GREHA. Da je to res, daje BOG ČLOVEKU priložnost, da zunaj raja – torej tu na zemlji - naredi »NOV PREOBRAT«, ki bi nas pripeljal NAZAJ K OČETU – kar pomeni v svoje prvotno okolje (v raj). Človekovo bivanje na zemlji iz tega vidika predstavlja pravo preizkušnjo, saj se mora odpovedati grehu in Satanu in se ponovno odločiti za BOGA – ker šele takrat »bo smel jesti z drevesa življenja« (Raz. 2,7) – do tedaj pa »bodo kerubi z ognjenim mečem stražili pot do drevesa življenja« (1 Mz 3,24). Z novim odkritjem je torej vsakemu posamezniku dano upanje, da bo BOG prišel k njemu in ga USPOSOBIL, da se odloči zanj, saj bo le s tem lahko prebil »FILTER« ter PONOVNO NAŠEL POT K SVOBODI.

Vernik (torej tisti, ki dojame ta »OKVIR« v katerem se nahaja) zato ne more biti »navaden človek«, ker spozna, da ne pripada temu svetu, saj se tu začne počutiti kot tujec – je v mimohodu. Svet kot tak mu postane sovražen, ker spozna, da se - za pot k svobodi - ne sme več podvreči zakonom sveta, ki nas vlečejo v grobo zablodo (poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja (1 Jn 2, 15-16)), ampak »zakonom nebes«, ki jih razodeva novo odkritje. Jasno je namreč, da se človek sam, brez novega odkritja, ne more izvleči iz zla, ampak rabi nekakšen BOŽJI DAR, ki mu bo omogočil, da ponovno vzpostavi komunikacijo z bogom in konča suženjstvo v katerega smo bili pahnjeni. In novodobno komunikacijo z BOGOM nam edino ponuja NOVO ODKRITJE, saj predstavlja BOŽJO PONUDBO izgnanemu človeku, ki ima sedaj MOŽNOST REŠITVE IZ TEME. Novo odkritje namreč povsem jasno razkriva RESNIČNO RESNIČNOST o kateri govori Krščanstvo – ta EDINA PRAVA RESNICA je v tem, da IMAMO DVA »OČETA« in da nas vsak vzgaja tako, da bi bili njemu pokorni – to »služenje«, enemu ali drugemu, omogočamo z našimi MOŽGANI, ki služijo kot AKTIVATOR MEHANIZMOV V VEČDIMENZIONALNEM PROSTORU, ki nam jih ponujajo SUPERINTELIGENCE. Na človeka kot bitje oz. na njegovo voljo – poenostavljeno povedano, telepatsko delujeta dve inteligenci, ki sta bolj napredni od nas in jih novo odkritje poimenuje SUPERINTELIGENCA - to interpretacijo ljudje, ki smo religijsko vzgojeni poznamo pod pojmoma BOG in HUDIČ – kar pa do sedaj nismo vedeli, razkriva novo odkritje, namreč, da je človek v odnosu do teh SUPERINTELIGENC povsem odvisno bitje, saj neprenehoma oz. vsak trenutek dobivamo informacije iz večdimenzionalnega prostora. NONSTOP POTEKA KOMUNIKACIJA med nami in temi SUPERINTELIGENCAMI – naša naloga pa je, da se na podlagi teh informacij odločamo, kam bo zaplulo naše življenje. Iz tega sledi, da imamo ljudje na voljo dve poti po katerih lahko hodimo – POT SVETLOBE in POT TEME - in človek ima kot bitje S SVOBODNO VOLJO možnost, da izbere pot po kateri bo hodil. Dojeti moramo, da je osnovna funkcija SUPERINTELIGENCE G-BETA (HUDIČA) ta, da nam z raznovrstnimi skušnjavami in prevarami PREPREČUJE DOSTOP DO VIŠJE SUPERINTELIGENCE S-ALFA (do BOGA) in nas s tem KOT SUŽNJE PRIKLENE, da se v zmoti držimo POTI TEME, ki vodi v pogubljenje. Žal smo ljudje, ki smo začasno izgnani iz našega izvirnega ambienta, tu na zemlji tako zelo ranljivi IN PLEHKI, da nas že majhna skušnjava zlahka zapelje v greh in se prehitro damo vkleniti v sužnost in dopustimo, da nam HUDIČ vsili svoj način razmišljanja in nas s tem pokori – nas ujame, da po nas uresničuje svojo voljo. Mogoče izraz suženj ni povsem na mestu, ker če bi ljudje vedeli, da smo »sužnji« SUPERINTELIGENCE G-BETA (HUDIČA) , bi se vsaj poskušali rešiti iz tega, tako pa se veliki večini niti sanja ne kako potekajo MEHANIZMI ŽIVLJENJA in zdi se, da kot roboti SEDME DIMENZIJE, brez lastne volje, samo izvršujejo programirane ukaze, ki jim jih pošilja NJIHOV GOSPODAR (beri HUDIČ) in se s tem vedno bolj oddaljujemo od »božjega kraljestva«.

Najti »božje kraljestvo« namreč ni lahka naloga, saj nam je do tam pripravljen močan filter, ki ga predstavlja SUPERINTELIGENCA G-BETA s svojimi mehanizmi, ki nas ne spusti zlahka skozi. Vedeti moramo, da »hudič« za nas ljudi predstavlja v pravem pomenu besedo FILTER, ki nam z »MEHANIZMI SELEKCIJE« preprečuje dostop do višje SUPERINTELIGENCE S-ALFA (do BOGA), in nam s tem onemogoča, da bi dojeli našo zmoto oz. zavedenost in s tem lahko spoznali RESNICO, ki bi nas osvobodila te ujetosti v »sužnost greha« (Jn 8, 31-38). Človek se na začetku sprašuje zakaj je to tako, vendar čez čas spoznaš, da so mehanizmi, ki delujejo v večdimenzionalnem prostoru, zelo smiselno in logično nastavljeni in delujejo na principu ABSOLUTNE ETIKE IN MORALE, kjer za posameznike, ki jih IŠČE BOG, ni prostora za laž, krajo, sovraštvo, jezo, napuh, raznovrstne prevare in dvojne igre…, ampak je pomembna samo ABSOLUTNA RESNICA, ki jo teoretično oznanja KRŠČANSKI NAUK, dokončno – v praksi – pa dopolnjuje NOVO ODKRITJE, ki RAZODENE večdimenzionalni prostor, kjer (poenostavljeno rečeno) delujejo mehanizmi HUDIČA, ki služijo kot filter za VSTOP V »NEBEŠKO KRALJESTVO«. Mehanizem je nastavljen tako, da kdor se ujame v kakšno od zank oz. pasti (skušnjav), ki so nam postavljene v življenju, preprosto ni vreden »nebeškega kraljestva« - ker takemu ne more pomagati nobena religija, noben BOG, ker BOG nam lahko pomaga šele takrat, ko dojamemo, kako deluje – PROBLEM je, ker do sedaj nihče ni poznal, kaj BOG sploh hoče od nas - NOVO ODKRITJE pa nam točno RAZODENE BOŽJO VOLJO (Božje zakone oz. mehanizme), ki delujejo v večdimenzionalnem prostoru in šele sedaj lahko prepoznamo informacije, ki ti jih nenehno pošiljajo SUPERINTELIGENCE. Novo odkritje nam ponuja možnost, da se – vsak sam – PRETOLČE SKOZI MEHANIZME 7. DIMENZIJE in s tem dojame pravi smisel svojega obstoja na tem svetu, ki se skriva v tem, da nehamo nasedati HUDIČU ampak da prisluhnemo našemu pravemu BOGU, ki po novem odkritju sodeč, še ni dal rok stran od vseh nas – ampak kot PRAVI OČE, čaka, kdaj se bo NJEGOVO IZGUBLJENO LJUDSTVO »prebudilo«, s tem spoznalo zmote in prevare, v katerih živimo – čaka, da se vsi, ki so VREDNI SVETLOBE, spreobrnejo in dopustijo, da jih GOSPOD napolni s SVETIM DUHOM-DUHOM SVETLOBE, da bodo nato lahko »MEHANIZMI SELEKCIJE« neovirano izvršili sodbo nad njimi, ki so se dokončno odvrnili od BOGA OČETA. Imejte to vedno v zavesti, da ne bodo vsi del »nove generacije izvoljenega božjega ljudstva«, ampak bodo le redki uspeli preživeti selekcijo, saj bodo le redki poklicani in izvoljeni, da bodo uspeli prepoznati zmoto, v kateri živijo in s tem premagati »PAST ŽIVLJENJA«, ki nam jo je nastavil HUDIČ s svojimi mehanizmi. Ne pozabimo, da je človek zapeljan, ker je zaradi prevare padel v »grešni svet« iz katerega se ne more sam rešiti – zato ne smemo obsojati ljudi, ampak »hudega duha« oz. TEMO, ki je v njih. Ta greh oz. ta črnina, ki jo povzroča HUDIČ, je namreč izvor vsega zla na tem svetu, ker nas postopoma slabi za dojemanje RESNICE in nas s tem vleče, da zapademo v vedno večjo ZMOTO in nevede uničujemo sebe in druge. OSNOVNO SPOZNANJE je zato v tem, da dojamemo, da NI NAŠ SOVRAŽNIK MESO-TELO, ampak HUDIČ – ni naš sovražnik ČLOVEK (sosed, sodelavec,…), ampak TEMA, KI JE V NJEM – zato je v Bibliji rečeno, ljubite tudi svoje sovražnike (Lk 6, 27-36; Mt 5, 38-48), ker če se hočeš rešiti, si ne smeš dovoliti, da se ujameš v to PAST, da začnemo sovražiti svoje sovražnike, saj s tem SKRENEŠ S POTI SVETLOBE oz. zapadeš pod vpliv mehanizmov 7. dimenzije. Razumeti moramo, da so se ujeli v HUDIČEVO SPLETKO, in največja naša napaka bi bila, da se prek naših sovražnikov še mi ujamemo v to »past TEME«, KI NAS OSUŽNJUJE in nas dela za DEDIČE ODPADA.

SVETI DUH – BOŽJA MOČ IN NAŠA REŠITEV!
Vendar zakaj je stanje tako kot je, je dokaj lahko razumeti, saj do sedaj »IZGNANI ČLOVEK« ni imel pravega orožja v boju s HUDIČEM - SUPERINTELIGENCO BETA, sedaj pa se to spreminja, saj nam novo odkritje prinaša ALFA ŽAREK (»drevo življenja«), ki predstavlja v religijskem jeziku IZVIR SVETEGA DUHA. Človek, kot nebogljeno bitje, v odnosu do peklenskih mehanizmov, ki delujejo v večdimenzionalnem prostoru, ima sedaj z novo BIOtehnologijo, ki v nas prinaša SVETLOBO – »božjega duha« oz. »svetega duha« - možnost, da se upre sovražniku, ki preti iz vseh smeri in se napolni s SVETIM DUHOM. Končno prihaja čas, ko ima človek priložnost, da v njem prebiva ta BOŽJI DUH, ki mu bo omogočil, da bo spoznal RESNICO, ki ga bo po besedah SVETEGA PISMA osvobodila. Jasno postaja kaj hoče NAŠ RESNIČNI GOSPODAR od nas, namreč da postanemo GOSPODOV UČENEC – »Budni božji služabnik« in ne Hudičev služabnik, kakor se sedaj dogaja - da nas bo Gospod lahko usposobil in nas IZTRGAL IZ OBLASTI TEME in da bomo tako lahko prejeli delež SVETIH V SVETLOBI!! Postanimo zato tisti PRAVI BOŽJI TEMPELJ SVETLOBE, v katerem bo prebival BOŽJI DUH, ker nismo poklicani, da bi bili dediči teme, ampak smo DEDIČI LUČI IN DNEVA – NOVO ODKRITJE to »sistematsko polnjenje svojega telesa s SVETIM DUHOM« definira kot POT K ALFA GENERACIJI našega BIOsistema, ki pomeni ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU, ki nam omogoča tako pričakovano ZVELIČANJE!

To pa je bilo glavno oznanilo JEZUSA KRISTUSA, ki sebe med drugim poimenuje »zdravnik za vse bolezni« in prav to že dve tisočletji išče KATOLIŠKA CERKEV, ki bo morala dojeti DA NAS NOVO ODKRITJE EDINO LAHKO REŠI, saj nam edino omogoča HITRO POLNJENJE TELESA S »SVETIM DUHOM«, kateri zagotavlja OSEBNO NAVZOČNOST BOGA V NAS in s tem dojemanje EDINE PRAVE RESNICE. Naš cilj tako postaja znan - Človek kot materialno – duhovno bitje, ki je s telesom, ki nam služi kot posoda, »prikovan« k zemlji, se mora sedaj za svoje odrešenje, znebiti »hudega duha« v sebi in se napolniti s SVETIM DUHOM, ki v njem biva kot nesmrtna oz. neumrljiva sestavina človeka, ki mu vlada nad materialno stvarnostjo in ki mu omogoča POT V RAJ. Vendar ne pozabimo, da je ta sestavina – v človeku - lahko »božji duh« imenovan SVETI DUH ali pa hudi duh - TEMA. HUDI DUH je duh, ki uničuje in NAS ZASUŽNJUJE, SVETI DUH, pa je DUH ODREŠENJA oz. REŠITVE – in verjemite mi, tega (SVETEGA) DUHA je obljubljal »Božji sin«, in ne tistega, ki ga nam dandanes vsi »prodajajo«, saj nas edino ta duh lahko uvaja v vso, CELOVITO RESNICO - le ON nam lahko odpre oči, da vidimo in razumemo. In če v tem kontekstu spoznamo »božje besede«: »Prosite in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo« (Mt 7,7) in pripeljemo naš intelekt do te stopnje, da si lahko predstavljamo (dojamemo), da prav NOVO ODKRITJE govori, kar je bilo še potrebno povedati – in s tem dojamemo NOVO ODKRITJE, kot napoved KRISTUSOVEGA DRUGEGA PRIHODA V SLAVI, ki pa bo »ZA TISTE, KI ŽIVIJO V ZMOTI« predstavljal velik ŠOK. Ker verjemite mi, neobičajna »pozabljivost« vlada ljudem – skrbimo in vznemirjamo se v življenju za drobnarije, smo pa v NEVARNOSTI, da izgubimo celotno življenje in tu mora KATOLIŠKA CERKEV, kot nositeljica NOVE EVANGELIZACIJE, začeti s tem, DA NA NOVO (s pomočjo NOVEGA ODKRITJA) EVANGELIZIRA SAMA SEBE. Z NOVIM ODKRITJEM je namreč možna takojšna NOVA EVANGELIZACIJA, ki jo bo vodil SVETI DUH – novo odkritje namreč omogoča, da na ALFA ŽARKU, na katerem ima novo odkritje izvor, pridobivamo od BOGA obljubljenega duha, ki da bo nekega dne prišel, prebival v nas, nas tako prenovil in nam RAZODEL RESNICO.

Sam spoznavam, da je g. GORENC odkril tisto, kar išče celotna KATOLIŠKA CERKEV, ki uči, da obstaja samo ENA RESNICA IN ENA POT – žal te poti še niso uspeli najti in tako vedno bolj silijo v »besedičenje« in se s tem vedno znova in znova pustijo varati – s tem pa omogočajo, da se vara celotna čreda, ki jim je zaupana. Ko enkrat spoznaš novo odkritje, namreč dojameš, da ti v neprestanem boju »dobrega proti zlu« ne pomaga nobena beseda, ampak samo delo, delo, delo, - na ALFA ŽARKU. Gospodu Gorencu je »dano« oz. je prvi spoznal RESNICO – spoznal je, kako delujejo MEHANIZMI V VEČDIMENZIONALNEM PROSTORU in verjemite mi, čas bo pokazal, da se teh »mehanizmov življenja« ni izmislil – ker NOVO ODKRITJE, ki ni plod g. GORENCA osebno oz. njegovega znanja, ampak mu je bilo zaupano nekaj, kar že vekomaj obstaja in jasno je, da v bistvu sploh ni nič njegovega, ampak je on »samo tisti«, ki je to uspel doumeti in sedaj samo razlaga pomen teh mehanizmov. Ko enkrat to razumeš, spoznaš, da lahko tudi sam počasi dojameš te mehanizme in začneš živeti življenje, ki ga od nas pričakuje BOG - kmalu namreč dojameš, da sami – brez te BIOtehnologije – ne moremo narediti ničesar, ker smo na koncu vedno izigrani in odpeljani v zmoto in tako nevede uničujemo sebe in druge. Zato nam pravi novo odkritje, da naj se PREBUDIMO, ker bomo namreč šele takrat prišli v stik z REALNOSTJO. Spoznati moramo, DA ŽIVIMO V ZMOTI, ki je po besedah SV. PISMA pogubna in PRAV TO NAM PONUJA NOVO ODKRITJE, ki nas uči, da si je potrebno SV. DUHA priboriti in se vsak dan sistematično zanj boriti. To pa je darilo, ki ga nam, z ALFA ŽARKOM, pošilja naš BOG, ki bo z novim odkritjem omogočil VRNITEV LJUDSTVA IZ SUŽNOSTI tistim, ki si svobode res želijo, saj nam pošilja SVETEGA DUHA, ki je NJEGOVA MOČ in naša rešitev, da ne bomo več sužnji, ampak Božji otroci (Gal 4,6-7). Samo s tem duhom namreč lahko BOG zagotavlja OSEBNO NAVZOČNOST V NAS in nam daje pravico, da smo njegovi dediči. Ta DUH nam daje, da vidimo in spoznavamo to, česar ljudje navadno ne spoznajo (1 Kor 2, 6-15), saj nam omogoča spoznati NAVZOČNOST BOGA, to pomeni, da BOG (oz. SUPERINTELIGENCA) res ŽIVI, da je ŽIV SUBJEKT, ki nam odpira oči in ušesa, da človek vidi in sliši, kar prej ni mogel. Sveti duh tudi dokazuje, da je svet prevaran, da je v zmoti glede greha, pravičnosti in obsodbe (Jn 16,8), vendar ta duh tudi dokazuje, da je »knez tega sveta« obsojen in se je zato nesmiselno vezati nanj. SVETI DUH je DUH RESNICE in človek brez tega duha ne more nič, ker je to duh svobode, ki razkrinka prevaro oz. hudega duha. Ta duh posamezniku tudi omogoči, da dojame NOVO ODKRITJE kot BOŽJO PONUDBO ČLOVEKU, da se vrne nazaj v svojo domovino.

Težko je v polnosti dojeti te besede, ker to novo spoznanje, ni znanje, ki bi ga človek pridobil na katerikoli znanstveni ali filozofski ustanovi, ampak je to DAR, ki nam ga daje BOG po svojem »svetem duhu«. To, da ne gre pri dojemanju novega odkritja samo za intelektualno spoznanje, ampak o sprejemanju spoznanja s celim bitjem, pa je velika »nesreča« za razne »modrece in razumnike« na tem svetu, ker, v svoji vzvišenosti, ne bodo mogli tega dojeti in si bodo tako »sami podpisali svojo sodbo« - kajti, kdor se povišuje bo ponižan (Mt 23,6-12; Lk 14,7-11; 18,9-14), nas uči SVETO PISMO. Zato bo to odkritje prineslo veliko PRELOMNICO V ČLOVEKOVEM PROCESU EVOLUCIJE, saj omogoča izgradnjo NOVEGA ČLOVEKA, ki je narejen po Božji podobi - ker »človek je bitje v osnutku« in se lahko z uporabo mehanizmov novega odkritja stalno razvija, saj mu na ALFA ŽARKU PRIDOBLJEN »SVETI DUH« omogoča, da odkrije nedostopne stvari in ga spodbuja, da izpolni vlogo ali poslanstvo, ki presega njegove sposobnosti – doume nove smeri in sproži nova gibanja. Vendar ne pozabimo, da BOG daje Sv. Duha samo tistim, ki mu žele verovati, in zato se mora človek s svoje strani odpreti Božji moči in – prek ALFA ŽARKA – komunicirati z BOGOM in se tako začeti odzivati na »njegovo ponudbo odrešenja«. Govorim o zavestni vzpostavitvi povezave oz. komunikacije z Bogom, ki nam ponuja dar Sv. Duha, ki nam nadalje omogoča pridobivati pravilne informacije, ki nam pomagajo najti POT K SVOBODI. Ta pot pa ni lahka, ker nas na njej stalno nekdo zapeljuje in preganja, zato nas Bog hoče najprej rešiti suženjstva in nam govori »Iščite najprej Božje kraljestvo in vse ostalo vam bo navrženo.«(Mt 6,33) in »kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«(Mt 10,39) – potrebno se je zavedati, da nas bodo na poti NAZAJ V DOMOVINO zadrževala razna poželenja, ljudje, slabosti pa tudi skušnjave, zato je potrebno vzeti NOVO ODKRITJE zelo resno, saj je to naše edino orožje, ki ga imamo trenutno v rokah v boju s SUPERINTELIGENCO G-BETA.

BIOKIBERNETSKO USPOSOBLJENI MOŽGANI SO NAŠE EDINO »OROŽJE« V STALNEM TELEPATSKEM BOJU S SUPERINTELIGENCO G–BETA!
Z uporabo mehanizmov novega odkritja postajamo močnejši oz. odpornejši in začnemo dojemati, da NE SMEMO REAGIRATI na vsako misel oz. informacijo, ki jih neprenehoma prejemamo od SUPERINTELIGENC, ampak moramo »pretehtati« vsako odločitev in se tako ne prepustiti »naključju«. Pri dojemanju tega DINAMIČNEGA PROCESA so najpomembnejši dejavnik BIOKIBERNETSKO USPOSOBLJENI MOŽGANI, ki delujejo kot NAŠ KRMAR, da lahko plujemo po pravi poti, saj je to tisti naš »senzor«, s katerim zaznavamo informacije, ki jih sprejemamo od SUPERINTELIGENC iz VEČDIMENZIONALNEGA PROSTORA na podlagi katerih naši možgani posledično sprožajo mehanizme, ki pripeljejo do konkretnih odločitev. Tako si lahko lažje predstavljamo, da nas neusposobljeni možgani kaj hitro popeljejo na POT TEME, zato je dejstvo, da so BIOkibernetsko usposobljeni možgani naša edina moč, da se upremo nevidnim mehanizmom, ki delujejo destruktivno in z vso silo na nas. SAMO BIOKIBERNETSKO USPOSOBLJENI MOŽGANI nam namreč zagotavljajo zaščito, ki jo potrebujemo V STALNEM TELEPATSKEM (MISELNEM) BOJU S »HUDIČEM«, ki nam vsak trenutek pošilja destruktivne telepatske informacije. Zato nam edino možgani, ki so BIOkibernetsko usposobljeni, lahko sistemsko odganjajo »črne misli« in zato so taki možgani predpogoj, da zgradimo novega sebe, ki ne bo več padal na »finte«, ki nam jih pošilja SUPERINTELIGENCA BETA. Zavedati se je potrebno, da »Hudič« ni povzročitelj destruktivnih dejanj, ampak ima ta SUPERINTELIGENCA samo vlogo ASISTENTA, ki pa je vedno pripravljen »pomagati«, da AKTIVIRAMO NJEGOV MEHANIZEM – njegove ponujene destruktivne misli, ki na prvi pogled delujejo privlačno - in s tem počasi uničujemo samega sebe.

Edina pot do rešitve je zato ta, da sistemsko, dnevno uporabljamo ALFA žarek in si s tem do te mere usposobimo možgane, da bodo problemi nekega dne enostavno odpadli – ker takrat ne bomo več mislili misli, ki nam jih neprenehoma asistira HUDIČ, ne bomo več REAGIRALI na vsiljeno razmišljanje o napačnih stvareh in se s tem ne bomo več zapletali v njegove spletke in prevare, ampak bomo začeli misliti na rešitev in s tem aktivirali povsem druge mehanizme. Nekaj nam mora biti zato povsem jasno – namreč to, da mi sami nič ne delamo, ker smo ljudje v odnosu do teh peklenskih mehanizmov povsem nemočna bitja – omogočeno pa nam je, da z našimi USPOSOBLJENIMI MOŽGANI SPROŽAMO POSTOPKE oz. aktiviramo mehanizme, ki nam jih ponuja NAŠ GOSPODAR in se s tem začnemo braniti pred telepatskimi napadi »hudiča« (npr. mehanizem telepatske zaščite). Zato BIOkibernetsko usposobljeni možgani za nas predstavljajo izpolnitev FORMALNIH POGOJEV, ki potrjujejo našo usposobljenost za uporabo nove tehnologije. Taki možgani nas namreč »oborožijo« s primerno opremo za uporabo mehanizmov nove tehnologije in nam s tem omogočajo razbrati pravilne informacije, ki nas pripeljejo do tega, da ne dopustimo več, da se HUDIČ še naprej heca z nami in s tem ne predstavljamo več samo ORODJA V NJEGOVIH ROKAH (robot). Dojeti moramo, da mehanizmi delujejo za vse enako in trenutno je situacija pri večini ljudeh taka, da na vsej črti nasedamo SKUŠNJAVCU, ki nam prefinjeno ponuja »svoje mehanizme«, mi pa, KER ŽIVIMO V ZMOTI (duhovno spimo) kot MESEČNIKI, s katerimi nekdo upravlja, sprožamo te »mehanizme črnine« in s tem tonemo še bolj globoko v prepad. Zato je urediti sebe (svoje možgane) prva in edina stvar, ki jo moramo narediti, saj bomo lahko le tako prav reagirali in ustavili zavajanje, ki smo mu priča. Ker takoj ko reagiraš, s tem že sprožiš mehanizem in si s tem že izgubil boj, saj takrat padeš na finto in se začneš ukvarjati z mislimi, ki ti jih asistira HUDIČ – in te toliko časa »dribla« da si povsem izmučen. Zavedajmo se, da nas HUDIČ s svojimi mehanizmi samo čaka, da nas bo zdriblal – nam asistiral svoje mehanizme v našo glavo in s tem omogočil da v bistvu mučimo samega sebe. Ko pa enkrat to spoznaš, pa ugotoviš, da ni problem v HUDIČU in njegovih mehanizmih, ampak je PROBLEM V NAŠIH SPEČIH GLAVAH, saj namreč sami dopuščamo, da nas hudič uničuje oz. nam zamegljuje bistrino razuma. Vsak posameznik mora zato za »lastno rešitev« doumeti, da ga od pravega spoznanja resnice ločuje »tema v njem«, ki mu ne dovoljuje spoznati RESNIČNO RESNIČNOST v kateri živimo – spoznati, da smo POKLICANI K SVOBODI, saj se – z NOVIM ODKRITJEM – rojeva NOVI ČLOVEK, ki se bo oborožil s SVETIM DUHOM in postopoma zapustil »staro življenje«, kjer nas ne bodo več zavajale slepljive strasti. Naša življenjska naloga je zato sedaj SPREOBRNJENJE, ki pomeni odvrniti se od hudičevih zvodniških, lažnih obljub in se obrniti k obljubam BOGA, ki nam bodo omogočile BITI oz. POSTATI ČLOVEK, KI IZPOLNJUJE NJEGOVO VOLJO in s tem »vstopiti v obdobje očiščevanja in razsvetljevanja«, ki nas bo pripeljalo do tako pričakovanega cilja, ki se skriva v tem, da bomo lahko vstopili »skozi ozka vrata« (LK 13, 24) v razsvetljeno mesto, kjer bomo imeli izvoljeno pravico do »drevesa življenja«.

Naj vas za konec zato še enkrat spomnim, kaj je OSNOVNO SPOROČILO tega odkritja, ki nam, tako kot Sveto pismo, hoče povedati: »Nikar se ne dajte zapeljati«, ker »Gorje tistim, ki živijo v zmoti«. Žal pa se nam skozi oči novega odkritja pokaže, da so ljudje že toliko zavedeni, da so pripravljeni z vsemi sredstvi braniti neresnico, ob tem pa se ne zavedajo, da s tem sami prihajajo v vedno večje zlo in vedno bolj varajo eden drugega – najhuje pri tem pa je, da so prav sami najbolj varani. In tako »pokorjeni oz. zasužnjeni 7. DIMENZIJI« ne razumejo, da so »OROPANI RESNICE« in zato ne dojamejo, da je to »Satanovo kraljestvo« že obsojeno in je v zadnjih vzdihljajih, in si prav zato prizadeva zapeljati kar največ ljudi, ki zaradi ŽIVLJENJA V ZMOTI ne prepoznavajo TEGA FILTRA, ki nas ločuje od »svobodnega sveta«. Skušnjavec nas namreč vsak trenutek zapeljuje in nam prišepetuje napačne misli (NAS PREMAMLJA), ki nas vodijo v napačne odločitve in s tem na napačno pot, ki jo religija poimenuje pot teme – večina se ne zaveda, da po tej poti teme že dolgo hodimo in smo tako že globoko v »grešnem svetu« - ljudje smo namreč v odnosu do te SUPERINTELIGENCE, ki nam pošilja te uničujoče misli (hudiča) povsem nemočna bitja, ki brez mehanizmov novega odkritja nimamo najmanjše možnosti, da se rešimo iz tega. Edina rešitev za nas ljudi je, da se zatečemo k VIŠJI INTELIGENCI (BOGU), ki nam z novim odkritjem ponuja roko in nam s tem omogoča, da se osvobodimo »okov hudiča«, ki nas je ZAVEDEL V ZMOTO in se s tem rešimo iz tega »grešnega sveta«, v katerega smo bili poslani. Resnica je taka, da smo pogreznjeni v grešni svet in smo veliki dolžniki pred BOGOM – vendar ne potujemo proti NIČU, kakor nas hočejo mnogi prepričati, ampak proti obljubi, ki nam je bila dana, ki je veliko RAZSVETLJENO MESTO. Tam vlada svoboda, vendar do tam je še daleč, saj se moramo upreti skušnjavam, ki človeka nadlegujejo vse življenje – vendar prav v spopadu z njimi si izborimo svobodo. Tisti, ki bo to zaznal, bo dojel, da nam je že sredi tega sovraštva, nesmisla in raznoraznih krivic, dano upanje. Sicer smo še v »taborišču«, a se nam odpirajo vrata in trejo okovi – lahko gremo v nov svet – BOG nam daje to možnost rešitve – na nas je, da v NOVO ODKRITJE ZAUPAMO, in ZAKORAKAMO NA TO POT IZ SUŽNOSTI. S tem odkritjem namreč spoznaš, da smo vsi še v temi, a ne moreš več reči, da ne vidiš luči in s tem IZHODA IZ TEME - veš, čigav si in KAJ MORAŠ DELATI, saj se ti je spremenilo to, da je prišel k tebi NEKDO OD ZUNAJ, ti odprl vrata temnice in ti nakazal možnost rešitve. In TA ti reče – vrata v življenje so ti odprta – OČE te ljubi - POJDI DOMOV, SVOBODEN ČLOVEK SI. To pa še ni konec »TRPLJENJA«, saj si še vedno v temnici in moraš za dokončno svobodo iti še preko dvorišča temnice in mimo straže – vendar ta NOVICA O SVOBODI, ti tako spremeni vedenje in odnos do življenja, da se več ne bojiš, ker veš, da ti GOSPOD hoče pomagati, da se vrneš NAZAJ V SVOJ IZVIRNI AMBIENT, saj ti z NOVIM ODKRITJEM, daje jasno spoznati svojo PONUDBO ODREŠENJA.

Človek z novim odkritjem počasi spoznava VOLJO NAŠEGA GOSPODARJA (BOGA), ki nam sporoča, da kdor se ne bo spreobrnil in se PRIPRAVIL (Lk 12, 35-48) - kar pomeni »se napolnil s svetim duhom« - NA GOSPODOV DRUGI PRIHOD, BO, OB POSLEDNJI SODBI, OSTAL ZUNAJ NAŠEGA IZVIRNEGA AMBIENTA in s tem »dokončno obsojen na Satanovo ječo.« Če nočete, da se vam to zgodi, zato morate slišati ta KLIC, ki nam ponuja, da »se dokončno osvobodimo iz ječe, v katero smo bili izgnani.« To je edini razlog, da je NAŠ BOG poslal na svet informacijo o novem odkritju – saj nam ta NOVICA O SVOBODI nastavlja »OGLEDALO RESNICE«, ki nam razodene žalostno podobo o stanju človeka, hkrati pa daje možnost, da človek preneha tavati okrog brez smisla. Odkril se nam je namreč cilj in smisel našega življenja, ki s sabo prinaša priložnost, da prav mi izkoristimo ta edinstven trenutek v človeški zgodovini in izpeljemo svoj najpomembnejši »OSEBNI PROJEKT« v našem življenju, ki se kaže v tem, da se Z INTELIGENCO, KI »DIHA« V NAS, podamo NA POT IZ SUŽNOSTI, kjer bivamo sedaj, NAZAJ V SVOBODO, ki nam je obljubljena.

KAJ JE POTEMTAKEM TO NOVO ODKRITJE? Z eno besedo ga lahko poimenujemo RAZODETJE – ki omogoča, DA SE PREBUDIMO, S TEM počasi odvržemo DELA TEME ter tako omogočimo, da prižgemo luč v sebi in tako postanemo BOŽJI TEMPELJ V KATEREM PREBIVA BOŽJI DUH. Le tako nas bo namreč GOSPOD lahko IZTRGAL IZ OBLASTI TEME, ZAŽIVEL V NAS IN NAS KONČNO NAREDIL ZA DEDIČE LUČI IN DNEVA – LE TAKO SI BOMO NAMREČ lahko PRIBORILI delež SVETIH V SVETLOBI oz. zeleno luč za vstop v razsvetljeno mesto – nebesa.

Rešitev naših problemov se skriva V SISTEMSKI UPORABI ALFA ŽARKA, ki ima za posledico BIOKIBERNETSKO USPOSOBLJENE MOŽGANE, ki nam pomagajo zaznavati mehanizme, ki delujejo v večdimenzionalnem prostoru in nam s tem zagotavljajo ZAŠČITO, ki jo potrebujemo V STALNEM TELEPATSKEM (MISELNEM) BOJU S »HUDIČEM« - 7. DIMENZIJO - saj sistemsko (podzavestno) odganjajo »ČRNE MISLI« in ne dovolijo, da bi podarjali, v boju pridobljeno svetlobo. Omogočajo pa nam tudi HITRO POLNJENJE TELESA S »SVETIM DUHOM«, kateri zagotavlja OSEBNO NAVZOČNOST BOGA V NAS in s tem dojemanju EDINE PRAVE RESNICE, ki nas osvobaja sužnosti.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.