Začetki religij

Da bi razumeli od kje izvor religij in obstoj njihovih naukov, se moramo vrniti daleč v preteklost. Nauk o katerem govorijo religije, dejansko sega v čas nastanka sveta – nastanka planeta Zemlja.

Začetki sveta in človeštva so simbolično opisani v Prvi Mojzesovi knjigi (Genesis), ki nas seznanja s tem, kako je BOG ustvaril materijo.

Poročilo nas seznanja s tem, da je bil v začetku planet Zemlja RAJ. Človek kot gospodar tega planeta pa je živel v sožitju z BOGOM.

Sodeč po svetopisemskem izročilu, pa se je nato zgodila strašna tragedija. Adam in Eva, prva človeka, postavljena v vrt Eden, sta prekršila zapoved, naj ne jesta z drevesa spoznanja dobrega in hudega.

Planet Zemlja se je iz RAJA, spremenil v planet, kjer vladajo nevidni mehanizmi HUDIČA. Človek se je skril pred BOGOM in začel uporabljati orodja HUDIČA.

Zanimiva zgodba o začetku sveta in človeštva, ki pa na prvi pogled nima nič skupnega z dejanskim stanjem, v katerem se nahaja naša civilizacija V LETU 2010.

Vendar samo na prvi pogled. Religije trdijo, da se za to zgodbo SKRIVA VELIKA RESNICA, ki ponuja odgovor na vse probleme našega časa.

Religijam je povsem jasno, da naša civilizacija »tava v temi«, saj se je prvi človek skril pred BOGOM. Ta izvirni greh pa ni vrgel »sence« samo na oba prastarša, temveč na njuno vesoljno potomstvo – se pravi tudi na nas.

Religije zato že tisočletja iščejo pomen IZVIRNEGA GREHA in kaj dejansko pomenijo ORODJA HUDIČA, ki naj bi jih začel uporabljati PRVI ČLOVEK. Obstajajo samo zato, da bi Zemljani ponovno našli BOGA, ki je dal zavezo, da se bo »ob koncu časov« ponovno razodel človeškim očem!

Z novim odkritjem postopno prihaja do tega razodetja. Sedaj lahko šele točno razumemo, KJE SO PRVI ZEMLJANI NAREDILI NAPAKO, da so planet Zemljo iz RAJA (Planet »posejan« z ALFA ŽARKI) spremenili v »hudičev planet«.

Odgovor se skriva v tem, DA SO ZAČELI UPORABLJATI MEHANIZME ŠKODLJIVE SEDME DIMENZIJE.

Prva napaka, ki je vidna tudi iz Svetega pisma, je bila, da so si pričeli graditi visoke objekte napačnih/škodljivih oblik (BABILONSKI STOLP, EGIPTOVSKE štiri kotne piramide,…).

Na prvi pogled nič kaj usodna napaka, vendar meritve novega odkritja nam razkrijejo povsem drugačno sliko. Takoj ko namreč neka civilizacija zgradi objekt napačne oblike (v kar lahko štejemo tudi vse sodobne stolpnice), se ji počasi začnejo rušiti vsi zdravi temelji, pa naj bodo še tako trdni.

Objekt nepravilne oblike povzroči, da se slej ko prej, vsi ALFA ŽIVLJENJSKI ŽARKI, na tistem območju, ugasnejo oz. preklopijo v BETA SMRTNE ŽARKE.

To pa nadalje sproži nov efekt, ki zaenkrat tudi še ni viden naši civilizaciji. S tem, ko se ALFA ŽIVLJENJSKI ŽARKI PREKLOPIJO V BETA SMRTNE ŽARKE, se neusmiljeno zaustavi CELOTEN MEHANIZEM REINKARNACIJE na tistem področju.

Neusmiljen zakon BIOfizike večdimenzionalnega prostora je namreč ta, da kdor umre v BETA ŽARKU, vedno konča v sedmi dimenziji; v peklu.

To ima za posledico, da ima Hudič, prek teh napačno umrlih duš, ki prek BETA ŽARKA končajo v njegovem »kraljestvu«, vedno večjo moč.

Ignoriranje oz. nepoznavanje REINKARNACIJE, kot temeljnega mehanizma BOGA, je zato bila in je še danes, usodna napaka vseh religij.

Dejstvo postaja, da so starodavne civilizacije storile izvirni greh z napačno gradnjo objektov in si s tem zaustavile mehanizem REINKARNACIJE in sami sebi nastavile zanko, ki kot DAMOKLEJEV MEČ visi nad Zemljani.

Napačna gradnja pomeni počasen POKOP DOLOČENE CIVILIZACIJE. Lokacije, kjer ni več ALFA ŽARKOV in ostanejo samo še BETA SMRTNI ŽARKI, generirajo namreč NEGATIVNI DUHOVNI RAZVOJ.

Posledice tega razvoja so milo rečeno katastrofalne in so zelo dobro vidne tudi v času v katerem mi živimo. Negativni duhovni razvoj se med BIOsistemi v določeni družbi pokaže takrat, ko se začnejo pojavljati najrazličnejše bolezni (ptičja gripa, prašičja gripa, rakava obolenja, …).

V družbeni strukturi je posledice takega razvoja mogoče videti tudi v gospodarskih in političnih krizah, ki se pojavljajo v raznih oblikah in se vedno samo stopnjujejo do skrajnih oblik (to nas dobro uči zgodovina).

Zemljani iz zgornjih dejstev lahko hitro ugotovimo, da naša civilizacija pri uporabi MEHANIZMOV ŠKODLJIVE BIOtehnologije, ni nobena izjema. Iz preteklosti smo podedovali težko doto, katere ujetniki smo še danes.

Najhuje pri tem je, da se večina niti ne zaveda zakaj gre vse narobe, pa dejansko je vse tako preprosto.

Zemljani imamo sovražnika, ki smo si ga sami generirali. Ta sovražnik je BETA INTELIGENCA, ki zaradi neznanja o delovanju višjih dimenzij, pod svoj vpliv dobiva večino posameznikov. Ti posamezniki nato kot BIOroboti vede in nevede, delajo v smeri cilja, da bi bila ta BETA INTELIGENCA vedno močnejša.

Stanje v družbi pa je vedno bolj zapleteno in zato smo danes priča velikim zaostritvam v nekaterih državah.

Vse samo zato, ker nismo poznali mehanizmov višjih dimenzij, ampak samo mehanizme PRVE FAZE BIOfizike, torej 7. dimenzije. S tem smo postali ujetniki HUDIČA in življenje tu na Zemlji je brez potrebe izjemno težavno.

Sedaj pa se nam z uporabo biošablon in makro kodnim sistemom odpira novo poglavje v religijah, saj počasi spoznavamo DELOVANJE NASLEDNJIH FAZ BIOFIZIKE – to je delovanje BOGA.

Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.