Kaj pomeni izgovoriti besedo RAJ z vidika SGBKD?

Kaj pomeni izgovoriti besedo RAJ z vidika Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD) sta spodaj opisali dve osebi:


Datum: 5. 1. 2012

Oseba X je v času seminarja sprožila postopke za vzdrževanje poligona in regeneracijo BIOsistemov na njem. Nekdo izmed udeležencev seminarja je istočasno med poročilom o izkušnjah z BIOkibernetiko in religijo rekel, da so ljudje včasih živeli v RAJU. V tem trenutku je od zgoraj nanj pljusknilo zelo veliko svetlobe in bil je v zelo širokem pasu svetlobe. Drugih sicer nisem gledala, bil pa je občutek, da je nekaj dodatno prišlo tudi do ostalih oseb na poligonu. Sama sem začutila veliko radost.

Naslednji dan sem v službi razmišljala ali se to da ponoviti in sem pomislila na RAJ. Zaščita se mi je zasvetila močneje in sem bila obsijana s svetlobo, čutila sem radost.

Avtor: Oseba X4
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Datum: 9. 1. 2012

Ko pomislim na besedo RAJ, slap svetlobe zelo na široko posipa po meni zlate zvezdice in dobila sem vizijo Jezusovega srca, kot slike v cerkvah. Iz njega je bil speljan močan snop svetlobe. Vse skupaj je spremljal neizmeren občutek miru.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.