Srečanja članov Društva S33

Srečanje članov Društva S33 in ostalih obiskovalcev - na SPA (Statičen poligon ALFA, kjer so vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno uporabo), Ljubljana

S SGBKD sem opazovala dogajanje v dvorani. Nisem pa opazovala ves čas, ampak vsakič le kratek čas (enkrat ali dvakrat na srečanje po nekaj minut).

Ponedeljek, 10. 2. 2014

Poligon oziroma žarki dosegajo določeno jakost, vendar ne najvišje možne L384. Ni videti tako močne zlate svetlobe, kot na seminarju iz BIOkibernetke.

Ob 18:34 uri vidim, da ima ena oseba močan zlat ovoj okrog telesa, močnejšo zlato povezavo od zgoraj do glave in navzdol po telesu, eni roki in naprej po vrvici do BIOlaserja. Očitno izvaja meritve. Okrog te osebe je še nekaj oseb in tudi okrog njih so vidni zlati ovoji. Izgleda, kot da poslušajo oz. sodelujejo z omenjeno osebo.

Sedaj je ura 18:39 in vidi se, da še nekdo poizkuša meriti. Tudi pri tej osebi je vidna zlata povezava od zgoraj do glave ter navzdol po roki in vrvici do BIOlaserja.

Ponedeljek, 10. 3. 2014

Ob 18:53 uri žarki dosegajo različno jakost, eni večjo, drugi malo manjšo. Ne dosegajo pa najvišje možne jakosti L384. Na področju poligona je vidna zlata meglica, je bistveno svetlejša - manj močna kot takrat, ko na poligonu poteka seminar iz BIOkibernetike.

Ena oseba ima močno zaščito - močnejšo zlato povezavo navzgor in močnejšo zaščito okrog glave. Zgleda, da nekaj govori ostalim obiskovalcem, kajti od nje gredo zlate povezave do le-teh.

Ob 18:57 uri preneham z opazovanjem.

Ponedeljek, 14. 4. 2014

Ob 18:37 uri pogledam situacijo v dvorani, ena oseba predava. Vidi se, da je ena oseba spredaj v posebni zaščiti oziroma močnem zlatem ovoju - vidnih je celo več zlatih plasti ovoja, kot običajno. Od nje gredo zlate povezave do ostalih obiskovalcev, ki so prisotni v dvorani. Vsi prisotni imajo okrog teles ravno tako zlate ovoje, ki so vidni v različnih zlatih odtenkih.

Žarki so dvignjeni nekje do višine kolen (nekateri malo več, nekateri malo manj) - kar je približno 1/3 telesne višine, kar zame pomeni, da dosegajo 1/3 od najvišje možne jakosti L384.

Ob 18:45 je oseba sporočila, da gre vzdrževati poligon. Ob 19:05 s SGBKD pogledam kaj se vidi. Oseba, ki vzdržuje poligon je v bolj močnem zlatem ovoju. Vidi se, da je žarek, ki ga oseba neposredno uporablja (postavitev osemkotnih kovinskih piramid) v tem trenutku tudi najmočnejši (najmočneje zlat) v dvorani.

Poligon je viden v svetlo zlati meglici. Žarki v dvorani dosegajo določeno jakost, ne dosegajo pa maksimalne jakosti L384, kot na seminarju iz BIOkibernetike, ko se sproži postopke za vzdrževanje poligona (takrat je poligon viden v izredno močni zlati svetlobi).

Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.