Seminar iz BIOkibernetike, 13. december 2018

Udeleženci, ki so želeli, so, skladno z navodili za današnji seminar, že doma začeli z vzdrževanjem BK mehanizma in postavili na domači Alfa žarek 8 kotne-piramide ter v nadaljevanju vzdrževali dinamično (virtualno) po poti na seminar. Na lokaciji seminarja so z vzdrževanjem nadaljevali, medtem je sistem prevzela oseba X, ko je postavila vse ustrezne BIOtarče in aktivirala vse ustrezne programe in nadaljevala z reanimacijo BIOračunalniških sistemov v glavah prisotnih.

Na seminarju sem pri dveh osebah s SGBKD pogledala kako deluje zadeva, ko sta prišli in takoj na lokaciji poligona nadaljevali z vzdrževanjem mehanizma in pri eni osebi se vidi, da Alfa žarek v dvorani, ki ga uporablja dosega najvišjo vrednost L384 in v tem trenutku se različne svetle barve znotraj Alfa žarka oziroma v mehanizmu nekako pripravljajo za nadaljnjo uporabo, delovanje … Pri drugi osebi, ki sedaj dela preklope AP01-AP33, pa se vidi kako različne svetle barve izmenjujoče delujejo in prežemajo BIOsistem, vse do najmanjših celic.

Oseba X je malo pred 18.30 uro izmerila vrednost vseh Alfa žarkov na poligonu, kjer sedaj poteka seminar in povedala, da vsi dosegajo najvišjo vrednost L384.

Kasneje sem pogledala še nekaj udeležencev, medtem, ko so uporabljali metode BK. Pri nekaterih se vidi, da prihaja kakšna črnina od znotraj in moteče vpliva na procese. Vidi se tudi razlika v delovanju mehanizma pri tistih, ki delajo bolj zavzeto, zbrano, ker pri njih vsi BK procesi delujejo neprimerno bolj močno, intenzivno, v primerjavi s katerim, ki ne dela tako zavzeto, tam je videti bolj šibko delovanje.

Ob 19.38 uri je oseba X pričela s postopki za regeneracijo možganov v 8/8 fazah za vse udeležence seminarja in zaključila ob 20.08 uri.

Medtem, ko se odvijajo BK procesi opazujem dogajanje s pomočjo metode SGBKD. V glavah prisotnih se v BK smislu vse čisti večplastno in izgleda, da se najprej, v začetnih fazah odstranjuje »lažja« črnina, v zadnjih fazah pa »težja« črnina, tista bolj trdovratna, ki gre bolj težko ven. V začetnih fazah vse poteka bolj lahkotno, v nadaljnjih fazah pa se črnina očiščuje ven čedalje težje. Lahko, da se skozi postopek BIOtransfer v 8/8 fazah iz BIOsistema oz. glave vsakega najprej odstranjujejo BIOvzorci manj razvitih BIOsistemov, kot na primer virusov, bakterij, mikroorganizmov, mikrobov, ker tega je tudi ogromno, z vsako višjo fazo pa BIOvzorci višje razvitih BIOsistemov, na primer rastlin, živali, in do najbolj zahtevnih, to so BIOvzorci umrlih ljudi.

Potem sem vmes pogledala enega udeleženca, ko je začel z uporabo enega programskega modula in skladno s tem na ustrezni BIOšabloni postavljal za to določeno število BIOtarč. To bi moral pravilno narediti tako, da bi v vsakem programskem polju od 14-ih preštel do 33 in nato tako ponovil določeno število krogov. Zaradi nekega razloga je želel tokrat malo pohiteti, očitno … Naredil je pa tako, da je čez vseh 14 programskih polj, vse naokrog, kar potegnil s prstom. Kasneje je to povedal in tudi ko je o tem pripovedoval, sem mimogrede vse skupaj še enkrat pogledala s SGBKD in je bilo videti črno sled – črn krog, tam kjer je po programskih poljih potegnil s prstom, namesto, da bi na vsakem programskem polju preštel do 33, kar bi bilo potrebno narediti, skladno z navodili za uporabo tega programskega modula, ki ga je uporabil.

Bližnjic ni, to nam je že večkrat povedala oseba X, v povezavi z uporabo BIOtehnologije S-ALFA in našim napredkom. Kdaj pa kdaj lahko to tudi vidimo in S-ALFA nam je v tem primeru to pokazala.

Sem pa tega udeleženca seminarja pogledala že na začetku in ob prihodu je imel vidno črno poševno povezavo navzdol, do sebe oziroma svojega zlatega ovoja. Potem se je ta črna povezava odmaknila oziroma ustavila ob robu poligona ali mini poligona, ki se je aktiviral okoli njega.

Je bilo pa že od začetka današnjega srečanja okoli vsakega prisotnega videti tak mini poligon v zlati barvi (kot pomanjšani Statični poligon Alfa) in vsak se je povezoval v kupole, ki so vidne zgoraj.

Ko so bili s strani osebe X sproženi neki BK postopki, je bilo videti intenzivno delovanje vijoličaste barve znotraj glave, v možganih vsakega posameznika. Ko se je vršilo vseh 8/8 faz BIOtransfer, v povezavi z regeneracijo možganov, je v začetnih fazah videti ogromno črnih pikic, ki se odstranjujejo iz glave posameznikov in jih vleče navzgor v kupole. Z vsako naslednjo fazo je bilo te črnine manj. Čisto na koncu se je odstranila še tista črnina, ki gre težje ali zelo težko ven.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.