BK daljinsko, 07.05.2020

Tega dne je oseba X vzdrževala sistem S-ALFA … od 6.35 ure do 14.30 ure. In enkrat vmes sem pogledala BK dogajanje, s pomočjo SGBKD. Pred tem sem pa tudi sama vzdrževala domači Alfa žarek.

Ob 11.43 uri sem pričela z opazovanjem in je bilo videti, da je poligon pri osebi X zelo svetel, zgoraj so postavljene zlate kupole, ki se nadaljujejo navzgor v neskončnost. Oseba X je preko tega sredinskega – centralnega Alfa žarka, ki ga uporablja, povezana z BK mehanizmom – kupolo. Od te lokacije potekajo zlate povezave nekam navzven, več teh zlatih povezav je videti. Prva, osnovna kupola, ki je takoj nad poligonom je povezana s S-ALFA. Vendar pa ta osnovna kupola ne pokriva celotnega poligona, ampak samo en del, bolj nekako sredinski del. Nad tem in preostalim delom je pa videti še BK zlato balonsko zaščito, le-ta je sicer zlata, je pa ob zunanjem robu videti več enobarvnih slojev, enega ob drugem. Tako, da so vsi Alfa žarki na tisti lokaciji pod to zlato BK balonsko zaščito.

Spet ob 11.53 uri gledam te zlate povezave, ki se vidijo in potekajo od tega BK poligona osebe X navzven do več lokacij, kjer je tudi videti, na vsaki izmed teh lokacij zlato balonsko zaščito, ki prekriva te poligone in prav tako je ob robu vsake videti več enobarvnih plasti, tanjših ovojev – kot mavrico, samo da je ta zaščita razpotegnjena čez celotno lokacijo (kot npr. nad športnimi igrišči pozimi: bazeni, tenis igrišči …).

BK mehanizem in kupole so postavljene pri vsakem poligonu le nad enim delom, ne nad vsemi Alfa žarki na posameznem poligonu.

Potem, ob 11.57, opazujem naprej. Tam, kjer so BK poligoni je tako videti, tam kjer je pa aktiviranih le nekaj posameznih Alfa žarkov na lokaciji, je pa nad vsakim žarkom videti to balonsko zaščito, z večbarvno obrobo, nad tistim, ki ga morda oseba trenutno uporablja je pa videti postavitev BK mehanizma. Med seboj so ti posamezni Alfa žarki na lokaciji povezani z zlatimi povezavami.

Ob 12.04 uri je videti, nekje na neki lokaciji, nekem poligonu, da je ena oseba v močnem zlatem ovoju. In ob 12.07 se vidi, da je ta oseba – BIOsistem znotraj Alfa žarka razširjenega premera, kot da se je ta žarek zdaj razširil. In ta je povezan, kot sredinski, z zgornjo zlato kupolo - BK mehanizmom, ki je zgoraj nad to lokacijo.

Nad tem opazovanim BIOsistemom je videti postavitev nanizanih plasti, to je niz zlatih plasti in več stolpcev enobarvnih plasti, ki pa so eden zraven drugega. Kot bi se delno prekrivali, delno izgleda kot več nivojska postavitev.

Nato, ob 12.12 uri, so se te enobarvne plasti spustile v glavo, ena barva za drugo. In potem iz glave še navzdol po telesu. Najprej se je v telo, v glavo prenesel en enobarvni niz in te plasti so se naložile v glavo ter zatem prenesle še navzdol po telesu. Te plasti enobarvnega niza, npr. rdeče barve, so se iz glave razpršile navzdol po telesu in v vsak telesni del, organ se je vnesla po ena plast. To se je spustilo navzdol v glavo in naprej zelo hitro in tako je bilo videti pri vsaki barvi. Tako, da je zdaj videti znotraj vsakega telesnega dela, organa več različnih enobarvnih plasti. Najprej so se vnesle v telo enobarvne plasti, zlate plasti so pa še postavljene - nanizane nad glavo.

Ura je 12.21 in videti je, da se zdaj barvne plasti zelo hitro izmenjujejo znotraj telesnih organov, najprej ena barva znotraj BK deluje, potem druga in tako se vse zvrstijo, ena za drugo, ko se zelo hitro izmenjujejo.

Zatem pa se vidi, ob 12.23 uri, da ob strani telesnih organov, na nekem nivoju, »čakajo« majhni črni kupčki, majhni kupčki črnih pikic … Takoj za tem je bilo videti delovanje zlate barve znotraj tega Alfa žarka in črne pikice so šle ven iz BIOsistema, navzgor proti kupoli. S tem, da so zlate plasti še vedno videti nanizane nad glavo tega opazovanega BIOsistema.

Malo kasneje, ko je ura 12.27, pa je videti, da so se zlate plasti delno vnesle v glavo, samo en del teh plasti se je vnesel, ostale so vidne še nad glavo. In znotraj glave se zdaj to vrtinči, te zlate plasti in izgleda, kot da se iz teh plasti nekaj, tak zlatkast vzorček prenaša, vpisuje v glavo, v možgane, v najmanjše celice. Ali pa izgleda, kot bi se te zlate plasti kar razkrojile na tak zlat vzorček, ki se vpisuje v možganske dele, celice.

Potem je videti še, da gredo iz glave, iz možganov zlate nitke navzdol po telesu in se povezujejo s telesnimi deli, organi, do vsakega gre ena zlata nitka. In preko teh zlatih povezav, zlatih nitk se v telesne organe vpisuje zlat vzorček. In kot je videti ta vpliva na obliko celic, ker se je v tem trenutku pokazala tudi BK slika, precej med seboj povezanih malih, zlatih šest-kotnikov, potem se pa še znotraj celic nekaj zgodi, BK vpiše v povezavi s to zlato barvo, oziroma je videti različne odtenke zlate barve znotraj celic. Nekako pa se naredi še taka zlata BK zaščita okoli vsake celice.

Ob 12.39 si zapišem še, kar sem še pogledala, kar je bilo pravkar videti. Da se znotraj Alfa žarka v katerem je oseba X izmenjujejo različne svetle barve, precej hitro. In zdaj je videti znotraj tega žarka še delovanje zlate barve.

Ob 12.43 uri sem pogledala stanje pri sebi, če se karkoli vidi v BIOsistemu, pa je bilo tudi videti, da so se očitno odvijali BK procesi, kot v opazovanem BIOsistemu …

12.47 je sedaj in v BIOsistemih je videti tak rezultat iz BK vidika, kot na nedavnem seminarju iz BIOkibernetike, ko sem pomislila še na skupino uporabnikov BK iz seminarja. V takem praznem prostoru so bili vidni – nanizani BIOsistemi, v njih pa znotraj telesnih organov, sestavnih delih telesa, vidni oz. vpisani zlati vzorčki, kot na tistem enem primeru, na katerem sem opazovala BK dogajanje.

Že kmalu potem, ob 12.56 uri, pa tega delujočega BK mehanizma oz. postavljenih kupol, na drugih lokacijah ni bilo več videti. Le še na poligonu osebe X je še videti postavitev kupol – BK mehanizma in močno svetlo, prav tako ni več videti zlate balonske zaščite z večbarvno obrobo. Alfa žarki na drugih lokacijah so še vedno na najvišji vrednosti, svetli, le BK mehanizma - kupol ni videti, že ob 13.00 pa se vidi, da se je tudi nivo Alfa žarkov znižal.

Ob 13.03 se počasi »pospravlja« BK mehanizem – kupole na poligonu osebe X. Zlate kupole izginevajo ena za drugo, od nekje višje zgoraj navzdol, proti prvi – osnovni, ki je nad BK poligonom.

Čez nekaj minut, ob 13.06 se izmenjujejo še barve znotraj razširjenega Alfa žarka pri osebi X. In ob 13.08 uri se znotraj vrtinči in deluje še zlata barva.

Ob 13.09 pa je postavitev BK mehanizma izginila.

Ko pa pogledam še osebo X pa ima okoli BIOsistema še vedno izredno močan zlat ovoj, zelo močne zlate barve, zelo zgoščeno zlate. V bistvu se tudi vidi samo ta ovoj, samega BIOsistema ne. In nad osebo X je videti nanizane zlate plasti, ki se nadaljujejo visoko navzgor, so pa v velikosti nekje osnovnega premera Alfa žarka. Od nekje zgoraj navzdol, preko sredine teh plasti in preko glave osebe X, pa poteka še taka zlata povezava – zlat snop, kot je po navadi videti center Alfa žarka (v premeru nekje 5 cm). To vse pa, kot je videti, ostaja okoli osebe X in je nekako vezano na osebo X oziroma na BIOsistem osebe in to ne bo izginilo. To je nekaj, kar je lastno osebi X, kot neko lastno stanje, iz BK vidika.

Ob 13.21 uri pogledam, če se slučajno še karkoli dogaja, in to pri osebi X. Videti je, da oseba X še nekaj počne na svoji lokaciji, BK poligonu, zase. Od osebe X gre zlata povezava do drugega Alfa žarka, ki je zelo blizu, ali celo sosednji. Znotraj tega se sedaj izmenjujejo različne svetle barve, zlata in nekaj črnine se odstranjuje navzgor po tem žarku. Nad njim je videti tudi postavitev zlatih nivojev, pa očitno je nekaj znotraj tega žarka v BK obdelavi (se BK čisti), morda živila ali kaj drugega. Kajti iz teh zlatih nivojev se navzdol v to, kar je v tem žarku, prenaša nekaj svetlega. Zatem so se znotraj tega Alfa žarka spet izmenjevale različne svetle barve …

In ob 13.32 se je to dogajanje očitno zaključilo, v povezavi s tem ni videti nič več. Ob 13.35 se izmenjujejo barve znotraj žarka pri osebi X.

Potem je pa ob 13.39 vidna zlata povezava od osebe X, ki pa gre nekam v drugo smer. Ta povezava je malo daljša, čeprav na isti lokaciji – parceli, gre pa do nekega Alfa žarka oz. BIOsistema znotraj Alfa žarka. Kasneje se je še videlo, ob 13.49, da se je ta BIOsistem z zlatim ovojem – dinamičnim Alfa žarkom okoli premaknil, premikal na lokaciji. So se pa znotraj tega zlatega ovoja – dinamičnega Alfa žarka tudi na hitro izmenjevale različne svetle barve.

Ves čas, med današnjim opazovanjem, je bilo slišati močno šumenje s šibkim piskanjem. Ob 13.50 uri sem zaključila in potem nisem več gledala s SGBKD, če je bilo še karkoli.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.