BK daljinsko, 3.2.2021

S SGBKD sem pogledala BK dogajanje, ob vzdrževanju sistema S-ALFA s strani osebe X.

Ob 9.22 uri najprej pomislim na BK poligon osebe X. Od tega gre ogromno zlatih povezav navzven. Potem je videti, da je nad Zemljo gromozanska zlata kupola in z njo se povezujejo Alfa žarki na našem planetu. Nad to gromozansko kupolo, ki je vidna visoko zgoraj nad Zemljo, se navzgor nadaljujejo ostale zlate kupole.

S to najvišjo zlato kupolo so povezane manjše zlate kupole, ki so pod to in vidne nad vsako državo sveta in še ena, ki je vmes, tudi precej pod to najvišjo in največjo zlato kupolo, ta pa je locirana bolj bližje manjšim kupolam. Od največje zlate kupole poteka navzdol zlat steber, ki se povezuje s tisto vmesno zlato kupolo, srednje velikosti, od katere potekajo zlate povezave do vseh tistih kupol, ki so nad državami. To izgleda kot nekakšen vrtiljak v vrtenju, v katerega zgornji del so pripete vrvi s sedeži.

Zlate kupole z BK mehanizmi je videti nad vsemi svetovnimi državami, ko je bila na hitro prikazana Zemlja vse naokrog, iz vseh strani.

V vsaki državi je en zlat žarek, bolj v sredinskem delu, ki je bolj poudarjeno svetel, bolj močan in se povezuje v kupolo, ki je nad posamezno državo.

Potem pa je bilo videti, da so zlati žarki v vsaki državi razširjeni, razširjenega premera in vsaka država je vidna znotraj zlatega žarka. Tam kjer se žarki prekrivajo, ob stikih držav, delujejo BK vsebinsko vsak na svojo državo.

Ob 9.34 se od zgornje, največje in najvišje, zlate kupole istočasno prelivajo navzdol po zlatem stebru različne svetle barve, do vmesne zlate kupole. Od te pa naprej po zlatih povezavah do manjših kupol z BK mehanizmi, ki so nad državami in potem delujejo navzdol, znotraj zlatih žarkov, ki so na območju držav. Različne barve se znotraj hitro izmenjujejo ali vrtinčijo.

Te različne barve odstranjujejo črnino iz območja držav. Hkrati je v ta BK mehanizem vključen del BIOsistemov v vsaki državi. Pri njih tudi potekajo taki BK procesi, delujejo različne barve na njihove BIOsisteme in črnina se iz njih čisti ven.

Zatem je videti še delovanje zlate barve na območju držav ter v povezavi z BIOsistemi in ogromno črnih pikic in tudi kepic se odstranjuje navzgor proti kupolam.

V vsaki državi pa en delež prebivalstva spet ni vključen v ta BK mehanizem. Pri teh BIOsistemih je videti zelo črno, se povezujejo s črno (videti je dotok črnine do njih, ta črnina je neprestano v gibanju, aktivna, se povezuje z njimi).

Vsaka država se v BK pogledu čisti kot en BIOsistem zase, v BK mehanizem je vključena narava, vodovje, ozračje, zemlja - prst …

Zdaj pa je videti še to, da so v BK mehanizem vključeni še ostali BIOsistemi, torej živalstvo, rastlinstvo, tudi mikroorganizmi in podobno, ki so videti v zlatih ovojih in črnina se v povezavi s temi BIOsistemi odstranjuje, čisti navzgor. Tako pri tistih na kopnem, kot pri tistih v vodovju.

V BK mehanizem so vključena svetovna morja, oceani, kjer se BK procesi odvijajo vse v globino do dna, kjer so vsa živa bitja v zlatih ovojih in se čistijo v BK smislu. Na več delih je v morjih oziroma oceanih videti še posebno močno zlato barvo, kot močno zlate ovoje.

Od BK poligona osebe X gredo zlate povezave tudi do večjih poznanih planetov, ki so v našem osončju in vsi so vidni v zlatih ovojih. Tudi v povezavi z njimi se odvijajo BK postopki, podobno kot na Zemlji. V BK smislu se čisti vsak posamezni planet in še malo okoli vsakega planeta.

Ko je ura 10.11 se vidi, da se je delovanje BK mehanizma (na svetovni ravni) ustavilo, kot bi se ugasnila neka dodatna osvetlitev zlatih kupol. Nato so se najprej »pospravile« oziroma izginile tiste nad državami, potem tista vmesna in nazadnje ni bilo videti več niti tiste najvišje oz. največje nad Zemljo.

Od BK poligona osebe X ni več videti zlatih povezav, ki bi potekale navzven, do drugih držav …

Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.