Možgani

BK kakovost možganov. Merilno področje od 1 do 33. BK nivo 0 je BK status za smrt.