BIOparametra OGBP in S1-S33

BK kakovost telesa in psihe omogočata BIOparametra (BP) OGBP in S1 do S33 (S1-S33), merilna skala gre od -28 do 0 in naprej do +33.

Globalni BIOparameter OGBP

Za hitro kontrolo statusa BIOsistema je pomembno izmeriti BIO zaščito, ki jo generira S-ALFA vsakemu BIOsistemu, ki pravilno in zdravo živi ali BIOsistemu, ki bi lahko s svojim delovanjem prispeval k hitrejšemu napredku kakovosti našega življenja in bivanja. To je globalni BIOparameter OGBP.

BIOparameter S1 do S33

Vpliv na S1 do S33 (S1-S33) pa je posledica uporabe hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, insekticidov, vseh kemičnih proizvodov in vsega blaga, ki ga uporabljamo. S-ALFA zaščiti le našo psiho. Za kakovost hrane pa moramo sami poskrbeti. Stroka bo to lahko storila takrat, ko bo razumela in znala uporabljati novo slovensko BIO tehnologijo, ki jo omogoča nova slovenska znanost BIF in MS VDP.