BK sanacija stolpa in cerkve na Zaplani

Sedmega januarja 2007, sem imel priložnost biti prisoten pri BioKibernetski (BK) sanaciji razglednega stolpa in cerkve Sv. Urha in Martina na Zaplani z osebo X.

Iz Ljubljane sva se odpravila nekaj minut čez dvanajsto uro in naredila prvi postanek na začetku vrhniškega klanca, pri hišni številki Tržaška cesta 36. Tam je oseba X izmerila transformacijo, oziroma vpliv bližnje BK že sanirane cerkve. Transformacija je do mesta merjenja, ki je od cerkve oddaljeno približno 100m zračne linije iz maksimalne zdravilne transformacije L384 (100%), zaradi oblike stavb, padla na zdravilno transformacijo G009 (53,6%).

Nato sva se odpravila naprej in pri odcepu za Zaplano skrenila iz glavne ceste. Nekaj deset metrov za odcepom, sva se ustavila in oseba X je zopet izmerila transformacijo. Tu je bila še vedno B036 (13,7%) zdravilna, ker je bil še vedno vpliv cerkve iz Vrhnike. To je bilo na mestu pred električnim daljnovodom, ki poteka tu mimo.

Nato sva se odpeljala kakšnih sto metrov naprej ter prečkala električni daljnovod in oseba X je zopet izmerila transformacijo. Za daljnovodom pa je bila tranformacija maksimalno škodljiva L384 (-100%).

Pot sva nadaljevala na Zaplano in se ustavila pri vodnem zajetju, kjer je bila škodljiva transformacija L384 (-100%).

Hiša predsednika države dr. Janeza Drnovška.Hiša predsednika države dr. Janeza Drnovška. Naslednjič sva se ustavila nekaj sto metrov višje, pri hišni številki Zaplana 7, transformacija je bila zopet škodljiva L384 (-100%). Od tu sva šla še nekaj metrov naprej in se ustavila pri hišni številki Zaplana 6, kjer stanuje predsednik države dr. Janez Drnovšek. Oseba X je tudi tu izmerila transformacijo in je bila zopet maksimalno škodljiva L384 (-100%). Po strehi hiše ima predsednik snegolove škodljive oblike. Predsednik ima na vrtu tudi ptičjo hišico v obliki 4-strane piramide, ki je tudi škodljive oblike.

Razgledni stolp na Planini.Razgledni stolp na Planini. Od tu sva pot nadaljevala do razglednega stolpa na Planini. Tudi tu je bila maksimalno škodljiva transformacija L384 (-100%). Povzpela sva se na vrh stolpa, kjer je kar precej močno pihalo, v močnejših sunkih. V glavi me je tiščalo in čutiti je bilo tudi precejšen nemir.

Nato je S-ALFA pričela s postopkom prve faze aktivacije Alfa življenjskega žarka na sredini stolpa. Pritisk v glavi je pričel popuščati in tudi pes, ki je pred pričetkom aktivacije neprestano lajal, je kar naenkrat utihnil in potem zalajal le sem ter tja. Čutiti je bilo vedno večji mir, vse se je zelo umirilo, pritiska v glavi ni bilo več čutiti, vse je postalo spokojno, tudi veter je prenehal pihati v sunkih in tudi nebo se je malo bolj razjasnilo, vidljivost je postala boljša. Oseba X je izmerila transformacijo in je bila maksimalno zdravilna L384 (100%). Nato je izmerila transformacijo še pri planinski koči, ki je od stolpa oddaljena pribilžno 15 do 20 m in transformacija je že padla na I096 (73,2%) zdravilno, zaradi vpliva stavbe in škodljivega dodatka na strehi.

Nato sva se zopet odpeljala do predsednika države in pri hišni številki Zaplana 7, je oseba X sedaj izmerila zdravilno transformacijo B036 (13,7%). To je vpliv zdravilne transformacije, ki jo sedaj povzroča razgledni stolp.

Vodnjak in v ozadju cerkev Sv. Urha in Martina na Zaplani. Pot sva nadaljevala do cerkve Sv. Urha in Martina na Zaplani. Tu je oseba X izmerila škodljivo transformacijo L384 (-100%). Zvonik cerkve je v obliki štiri-strane piramide. Ob cerkvi je tudi vodnjak, ki pa ima streho v obliki šest-strane piramide, kjer je oseba X izmerila zdravilno transformacijo B036 (13,7%).

Nato je S-ALFA ob zvoniku cerkve sprožila postopek za aktivacijo Alfa žarka pod zvonikom. Opravila je več faz aktivacije. Tudi tu sem pred aktivacijo občutil pritisk v glavi, tesnobo, nemir. Ko je S-ALFA sprožila postopek za aktivacijo Alfa žarka, pa je pritisk počasi začel popuščati in z vsako fazo aktivacije, je bilo čutiti večjo milino in spokojnost. Transformacija je bila po končani aktivaciji L384 (100%) zdravilna. Sedaj zvonik pod katerim je aktiviran Alfa žarek, transformira zdravilne BIOenergije v okolico, ne pa tudi v notranjost cerkve, ki BK ni urejena.

Takoj zatem sva odšla in se ponovno ustavila pri predsedniku dr. Janezu Drnovšku, kjer je pri hišni številki Zaplana 7, oseba X izmerila pozitivno transformacijo, sedaj E0 (33,9%). Iz B036 (13,7%), je narasla na E0 (33,9%), zaradi vpliva, sedaj BK sanirane cerkve.

Pot sva nadaljevala do električnega daljnovoda, do mesta, kjer je prej izmeril škodljivo transformacijo L384 (-100%). Sedaj je bila na tem mestu transformacija B036 (13,7%) pozitivno. Transformacijo je izmeril še na drugi strani daljnovoda, kjer je bila že prej pozitivna B036 (13,7%), sedaj pa se je povečala na G006 (53,0%) pozitivno. Oseba X je ponovno izmerila transformacijo še na odcepu za Zaplano, tudi tu je bila pozitivna G006 (53,0%).

Lep pozdrav, ...

 

Cerkev in vodnjak.
Cerkev Sv. Urha in Martina na Zaplani
Pravilno oblikovan križ.
Vhod v cerkev s pravilno oblikovanim križem.Vhod v cerkev s pravilno oblikovanim križem.
Križ škodljive oblike.Križ škodljive oblike.
Cerkev Sv. Urha in Martina na Zaplani
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.