Potovanje z vlakom in avtobusom z vidika SGBKD

Med potovanjem z vlakom ali avtobusom, na daljših relacijah, v zadnjem času vedno uporabim metodo vzdrževanja dinamičnega Alfa žarka z virtualnimi 8-kotnimi piramidami, s projekti AP01-AP33 in BIOtransfer. Medtem s SGBKD občasno opazujem kaj se med vožnjo dogaja.


Potovanje z vlakom

Predno smo se odpeljali, sem si s pomočjo BIOšablone za velikost žarka aktivirala dinamični Alfa življenjski žarek. Okrog mojega telesa se je naredil močan zlat ovoj …

Pomislim na ostale potnike, ki so v tem trenutku na vlaku. Vidi se, da se je tudi okrog vsakega potnika posebej naredil zlat ovoj, v osnovi pa so njihovi BIOsistemi večinoma temnih barv (črna, razni odtenki sivih barv). Okrog potnikov, ki še vstopajo na vlak, se naredijo zlati ovoji.

Zlat ovoj je viden okrog sprevodnika.

Močnejši zlat ovoj je okrog strojevodje vlaka - posebno močno je z močnim zlatim ovojem zaščitena njegova glava, zlata svetloba prepreda tudi notranjost glave. Vidi se tudi zlata povezava, ki iz njegove glave poteka visoko navzgor, v kupole nad vlakom.

V kupeju so poleg mene še tri osebe. Sprevodnik ravnokar preverja vozovnice in ker imamo vsi okrog svojih teles zlate zaščitne ovoje se lepo vidi, da med nami ne prihaja do izmenjave BIOenergij (večinoma škodljivih).

Kasneje med vožnjo pogledam kako izgleda vlak. Vsak vagon vlaka je v svojem zlatem ovoju. Viden pa je še en zlat ovoj, ki zaobjema vse vagone vlaka skupaj, vključno z lokomotivo. Lokomotiva je zaščitena z močnejšim zlatim ovojem kot vagoni. Zlate barve je zavorni sistem vlaka ter vmesni deli, ki spenjajo vagone skupaj.

Nad vlakom je velika kupola, nad njo se vidi še mnogo zlatih kupol, ki se nadaljujejo v neskončnost.

Pred vlakom se daleč naprej vidi zlata pot in izgleda, kot bi bila železniška proga po kateri vozi vlak zlata. Za seboj pušča vlak krajšo zlato sled.

Vsakemu potniku, ki med potjo vstopi na vlak se takoj naredi zlat ovoj. Pri potnikih, ki med tem časom iz vlaka izstopijo, pa se vidi, da zlat ovoj izgine.


Potovanje z avtobusom

Pri potovanju z avtobusom zadeve izgledajo podobno.

Pred odhodom si s pomočjo BIOšablone za velikost žarka aktiviram Alfa dinamični žarek, v nadaljevanju uporabim zgoraj navedene metode.

Okrog mojega telesa se naredi zlat ovoj, ravno tako okrog potnikov, ki so v tem času na avtobusu.

Močan zlat ovoj je viden okrog voznika avtobusa, zelo močno zlat ovoj pa okrog njegove glave. Iz njegove glave se vidi še zlata debelejša nit, ki se dviguje v kupole nad avtobusom. Po njej se med vožnjo v glavo šoferja večkrat spusti navzdol snop zlate svetlobe.

Okrog avtobusa je viden zlat ovoj. Pred in za avtobusom je po avtocesti vidna zlata pot, daleč naprej in daleč zadaj.

Na avtobusu je med vožnjo prižgan radio. Iz radia je videti črne niti (Beta inteligenca), ki se kot nekakšne črne migetajoče lovke ves čas stegujejo proti voznikovi glavi, vendar zaradi močnega zlatega ovoja ne morejo doseči svojega cilja – prodreti v njegovo glavo.

Vsak potnik, ki v tem času vstopi na avtobus dobi okrog svojega telesa zlat ovoj, tisti, ki izstopajo pa zlat ovoj izgubijo.

 

Vendar moram dodati še to: potniki so resda imeli okrog zlate zaščitne ovoje, a je zadeva pri meni delovala bistveno drugače, ker sem med vožnjo uporabila metode BK … - tako sem imela tudi močnejšo BK zaščito, hkrati sem si očistila svoj BIOsistem škodljivih BIOenergij in BIOparazitov.
In zlat zaščitni ovoj okrog voznika še ne pomeni, da ne more priti do težav. Aktiviran dinamični Alfa žarek (zlat ovoj) resda preprečuje vdor dodatne črnine (Superinteligenca BETA) v BIOsistem, še zmeraj pa je prisotna tista črnina, ki je v glavi oziroma telesu že od prej (»naša zgodovina«). Za odpravo le-te pa je potrebno uporabljati spoznanja nove slovenske BIOtehnologije G-ALFA sistematično vsakodnevno. Več na
www.ati-e-import.si.
Vsekakor pa se je bolje (za)ščititi pred in med potovanjem kot ne in s tem poskrbeti za čim večjo varnost.


Železniška nesreča v Španiji, (Santiago de Compostela, 24.07.2013)

Na podlagi posnetka, ki ga je ujela nadzorna kamera, sem s SGBKD pogledala situacijo tik pred iztirjenjem vlaka.

BIOkibernetska slika je zelo, zelo slaba.

Železniška proga po kateri vozi vlak je temno sive barve, del proge kjer se nahaja usodni ovinek pa je močno črne barve. Celotno področje ovinka je zavito v črno meglico.

Okrog vlakovne kompozicije je vidna temno siva meglica. Iz sprednjega dela vlaka (nos lokomotive) se, zaradi nepravilne oblike, daleč naokrog razliva črna barva.

Med osebami na vlaku se prelivajo temne energije (črna, odtenki sivih barv) - izmenjava škodljivih BIOenergij in BIOparazitov. Ravno tako prihaja do izmenjave škodljivih energij med osebami in samim vlakom.

Glavni strojevodja ima v glavi večjo ter močno črno gmoto in iz nje se vidi črna povezava, ki poteka visoko navzgor v ogromen črn oblak (Superinteligenca G-BETA). Po tej povezavi "kaplja" navzdol temna energija, ki še dodatno krepi črnino v njegovi glavi. Njegov BIOsistem je v celoti temne barve.

Od mnogih potnikov tečejo proti strojevodji črne povezave, po katerih se kotalijo črne kroglice.

Vidna pa je še ena črna povezava, ki prihaja v njegovo glavo iz oddaljene lokacije.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.