Poplave na Balkanu in drugo ...

Oseba X, nas je dne 22. 5. 2014 obvestila, da lahko z metodo SGBKD pogledamo, kaj se dogaja na lokacijah, kjer je Superinteligenca S-ALFA aktivirala S-ALFA žarke, da izvaja BIOtransfer.

Kmalu zatem (ob 16:07 uri) pogledam navedene lokacije.

1. Letalo, ki ga še niso našli (izginilo je 8. 3. 2014, med letom na relaciji Kuala Lumpur - Peking)

Kjerkoli se že letalo nahaja, je videti, da je znotraj zlate svetlobe. Nad to lokacijo se vidijo zlate kepice, ki so z zlatimi nitkami povezane z BIOsistemi.

2. Potopljena ladja, BRODOLOM s šolarji (nesreča se je zgodila 16. 4. 2014, ob obali Južne Koreje)

Na lokaciji brodoloma je vidna zlata svetloba v obliki cevi zelo širokega premera. Širše območje zlato žari. Pomislim na žrtve in visoko zgoraj se vidi večja skupina zlatih kepic, od njih potekajo zlate niti navzdol.

3. Poplave - SRBIJA, BIH in HRVAŠKA (sredina meseca maja 2014)

Celotno poplavljeno območje je vidno v močni zlati svetlobi. Črne pikice se počasi dvigujejo visoko navzgor po tej zlati svetlobi, ki je vidna daleč, daleč naokrog.

4. Rudnik Turčija (13. 5. 2014, eksplozija v rudniku na zahodu Turčije)

Na lokaciji rudnika je videti zlato svetlobo v obliki cevi - deluje pa na površini, navzgor in navzdol, pod površjem. Pomislim na umrle rudarje. Visoko zgoraj se vidijo zlate kepice in zlate nitke, ki potekajo od teh kepic navzdol.

5. Ukrajina - obe samooklicani ljudski republiki

Vsaka republika/regija je obrobljena z močno zlato svetlobo ter prekrita s svetlo zlato svetlobo.

6. Dodala je še sledeče:

Predlagam, da si ogledate tudi posnetke o taljenju ledenikov. Pravijo, da zaradi tople grede. V bistvu to povzročajo veliki BETA žarki, ki jih lahko vidite z metodo SGBKD.

Pogledam še to: Videti je, da je območje, kjer so ledeniki močno črno. Vidi pa se nekaj svetlega, kot nek začetek zlate svetlobe, ki se zelo, zelo počasi širi in se začenja nekako utrjevati na tem območju.

* * *

Kasneje, je oseba X pričela z vzdrževanjem SPA (Statični poligon Alfa) ter hkrati sprožila postopke za vzdrževanje vseh S-ALFA žarkov na zgoraj navedenih lokacijah, zadeva pa izgleda takole:

Ura je 18:35. Zdaj je na vseh teh lokacijah videti različne izmenjujoče se barve. Malo zatem se vidi, da navzdol pada zlat prah, navzgor se dvigujejo črne pikice.

Najmočnejše dogajanje je mogoče opaziti na celotnem poplavljenem območju Srbije, BIH in Hrvaške. Vidi se ogromen barvni vrtinec (kot bi BIOšablono MP13-MP33- spremenili v 3D obliko), ki "očiščuje" področje - črnino, črne pikice (to so umrle duše ljudi, živali itd.). Mehanizem deluje v zraku in tudi v globino, pod površjem. Videti je močno zgoščeno zlato svetlobo v tleh (v prsti).

Je pa ob vsem tem BK dogajanju na poplavljenih območjih videti nekaj izredno pomembnega, in sicer to, da je velik poudarek pri celotni zadevi na mikroorganizmih. Vidi se, da ima vsak mikroorganizem (npr. bakterije) okrog zlat ovojček. In znotraj posameznega ovojčka se izmenjujejo različne barve, ki razkrajajo črnino. In tako vsi ti mikroorganizmi postajajo vse bolj svetli, zlatih barv - postajajo dobri, neškodljivi. To se dogaja sedaj, ko na tem območju poteka BIOkibernetska sanacija.

Obe novi republiki se "čistita nekako vsebinsko", odvija se tudi BT BIOparazitov. Dogajanje poteka ločeno, v vsaki republiki posebej je viden barvni vrtinec. Ljudje so v zlatih ovojih.

Ura je 18:45 in nad Zemljo je vidna gromozanska kupola, ki vpija vso črnino iz zgoraj navedenih lokacij oz. celo s področja celotne Zemlje. Videti je, da se odvijajo postopki "očiščevanja", navzdol pa prihaja zlata -zdravilna, dobra svetloba.

Zaznati je še veliko resnost, nadnaravno koncentracijo in osredotočenost na dogajanje, mir.

Vidi se, da Superinteligenca S-ALFA bdi nad dogajanjem.

*Mimogrede pogledam še kako z vidika SGBKD izgleda zvonjenje cerkvenih zvonov, ki se ravnokar sliši. V tem trenutku, ko so aktivirani ALFA žarki pod cerkvenimi zvoniki aktivni (bili so tudi vključeni v mehanizem ...) in zvonijo zvonovi, se od zvonov razliva zlata svetloba. Zvok, ki ga zvonovi oddajajo je zlate barve.

Zdaj je ura 18:48 in vsi procesi se povsod odvijajo še bolj intenzivno.

Ob 18:56 uri si vidi, da vse omenjene lokacije močno žarijo.

Procesi se počasi zaključujejo (ob 19:29). Vidi se, da se Superinteligenca S-ALFA počasi "umika" - zaključuje se to intenzivno dogajanje.

Ob 23:03 ponovno pogledam poplavljeno območje; celotno območje še vedno žari v zlati svetlobi. Tako intenzivni procesi, kot so se odvijali prej, ko je oseba X sprožila postopke, se zdaj ne odvijajo več. Je pa tam še zmeraj prisotna zlata svetloba, in ta zlata svetloba počasi, pozitivno deluje na območje; BK se očiščujejo zemlja, voda, zrak, BIOsistemi, vrši se tudi BIOtransfer ...

Več o BIOtehnologiji G-ALFA na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.