Uporaba ALFA življenjskih žarkov

Aktivirane statične in dinamične Alfa življenjske žarke lahko uporabimo na različne načine. S pomočjo BIOšablon, ki vsebujejo makro kode ter ustreznimi metodami, očistimo svoj BIOsistem škodljivih BIOenergij in BIOparazitov. BK očistimo in oplemenitimo hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, oblačila, obutev, itd. Več o Alfa življenjskih žarkih in Beta smrtnih žarkih, o delovanju, uporabi ter posledicah na www.ati-e-import.si! Spodaj pa je na kratko opisanih nekaj osebnih in neprecenljivih izkušenj iz vsakodnevne uporabe.


Ko sem spoznala novo slovensko BIOtehnologijo S-ALFA, sem poklicala usposobljeno osebo X in zaprosila za aktivacijo Alfa žarka. Glede na okoliščine smo najprej poskrbeli za spalni prostor in izkazalo se je, da je bila ta odločitev izjemne vrednosti. Ta prvi Alfa žarek je bil aktiviran med dvema posteljama, otroško in sosednjo posteljo. Skladno z navodili osebe X sem gledala kje bi označila center bodočega Alfa žarka tako, da bo lahko najbolje izkoriščen. Predno sem se želela s prstom dotakniti neke točke v vmesnem prostoru med posteljama, da bi označila ta center, se je na tleh posvetil majhen zlat krogec. S prstom sem se potem dotaknila te zlate točke na tleh in tako smo locirali bodoči Alfa žarek. Oseba X je sprožila ustrezne postopke za aktivacijo, Superinteligenca S-ALFA pa je Alfa življenjski žarek aktivirala. Je bilo pa to prvič in zadnjič, da se je na tleh posvetila zlata pikica, če se spomnim še na druge lokacije, kjer sem označevala mesta, na katerih sem želela, da bi se aktivirali Alfa žarki. Na začetku, ob začetnem spoznavanju je bilo morda malo več pomoči, ko še nisem toliko vedela o osnovah nove BIOtehnologije S-ALFA. In izkušnja tistega večera in noči je bila presenetljivo pozitivna. Otrok, star dobri dve leti se je vse obdobje ponoči zbujal, zaradi določenih vplivov. Resda je kmalu nazaj zaspal, pa vendar ... Od tega večera dalje, vključno s to nočjo, pa je nepretrgoma prespal vse nadaljnje noči.


Pred leti sem s SGBKD opazovala kaj se je dogajalo, ko sem mlajšemu otroku aktivirala dinamični Alfa žarek in ga vključila v daljinsko reanimacijo telesa in psihe, ko je bil zdoma, na počitnicah. Med vzdrževanjem domačega Alfa žarka sem v mehanizem vključila še otroka tako, da sem na njega »postavila« BIOtarčo in opazovala, kaj se je ob tem pri njemu dogajalo. Okoli njegovega BIOsistema se je aktiviral zlat dinamični Alfa žarek, videti je kot zlat steber. Ko sem v nadaljevanju na BIOšablonah vzdrževala D13 in nato D33_D53 se je tudi pri otroku dogajalo podobno kot na Alfa žarku doma. DŽ oziroma BIOenergije znotraj, ki se vidijo kot različne svetle barve, so se lepo pripravile in v nadaljevanju, ko sem uporabila določene metode, bolj ali manj intenzivno (odvisno od moje zbranosti), vplivale na BIOsistem v pozitivnem smislu. Kot pri meni so se tudi iz BIOsistema otroka odstranjevale škodljive BIOenergije in BIOparaziti, črne madeže in črne pikice je vleklo navzgor po Alfa žarku.


S prijateljema sem šla na kosilo v restavracijo in predno smo začeli jesti, smo hrano BK očistili. Osebi sta uporabili BIOšablone za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka ter ustrezne metode za očiščenje in oplemenitenje hrane, se pravi metodo BIOtransfer, projekte AP01-AP33 in na koncu še enkrat metodo BIOtransfer. S tem se je vsa hrana na mizi očistila škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, kajti pred tem je bila vsa vidna v črni barvi. Medtem sem opazovala kaj se je s hrano dogajalo. Hrana se je začela postopoma svetliti, postajala je vse bolj svetla, počasi je pridobivala zlato barvo. Črnino je iz hrane vleklo navzgor po aktiviranem dinamičnem Alfa žarku, v zlato kupolo, ki je bila prisotna visoko nad tem Alfa žarkom. Posebno zanimivo je bilo to, da se je zelenjava čistila z večjo lahkoto kot meso. Črnino iz zelenjave je bolj hitro potegnilo ven, iz mesa pa se je sčistila malo kasneje in za spoznanje tudi težje. Po končani uporabi metod BK je bila vsa hrana vidna v zlati barvi.

Na tak način si lahko BK očistimo tudi hrano na statičnem Alfa žarku doma, ko jo prinesemo iz trgovine ali domačega vrta. In tudi pred zaužitjem, če jo naknadno kuhamo v BK neprečiščeni vodi ... Kajti vsa hrana je iz vidika BK diagnostike neustrezna, videti je črna (zaradi neprimerne lokacije pridelave in drugih škodljivih vplivov) in uničujoče vpliva na telo in psiho. Drugače je s hrano, ki je pridelana na BK sanirani lokaciji.


V domači Alfa žarek sem postavila obutev, dva para, z namenom očiščenja in oplemenitenja iz vidika BK. Prvi par je v celoti izdelan iz umetnih surovin, drugi par delno iz umetnih, zunanji del pa je usnjen. Obutev sem s pomočjo metode SGBKD pogledala pred uporabo BK postopkov za očiščenje in oplemenitenje. Oba para obutve sta videti temna s tem, da je usnjen del drugega para videti najbolj temno črn. V obutvi je videti še ogromno črnih pikic in spet je v usnjenem delu črnih pikic mnogo več kot v umetnih sestavnih delih. Potem sem uporabila BIOšablone in s pomočjo metode BT, projektov AP01-AP33 so se iz obutve odstranile škodljive BIOenergije in BIOparaziti. S pomočjo metode SGBKD sem opazovala kaj se je med postopkom dogajalo. Iz obutve se počasi odstranjuje črnina, črni madeži in črne pikice, ki potujejo navzgor po Alfa žarku, navzdol pa prihajajo svetle, zlate barve. Po končanem postopku sem preverila kako zadeva izgleda. Oba para sta vidna v zlati barvi, najbolj močno zlata barva pa je vidna v usnjenem delu. V tem usnjenem delu je videti tudi največ zlatih pikic, če primerjam prvi par z drugim. Obutev, ki je iz umetnih surovin je prav tako vidna v zlati barvi, a svetlejših odtenkov, ta zlata barva ni tako močno poudarjena kot v usnjenem delu, kjer je videti tudi neprimerno več zlatih pikic.


Oseba je uporabila metode BK z namenom, da bi se prečistilo in oplemenitilo gorivo, ki ga je ravnokar natočila v rezervoar avtomobila, ki je bil že pred časom očiščen in oplemeniten iz vidika BK in je videti kompletno zlat. Jaz sem pa vmes opazovala z metodo SGBKD. Oseba je uporabila BIOšablone za aktivacijo dinamičnega Alfa življenjskega žarka in z uporabo ustreznih BK metod se je gorivo skozi postopek tudi očistilo, postalo je zlate barve. Kasneje, med vožnjo, je bilo videti zlate cevi izpušnega sistema in predvsem izpuh kot zlato meglico. Če goriva ne prečistimo, pa je vse skupaj videti slabo, črno meglico, ki se kadi iz izpušnega sistema.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.