Srečanje članov Društva - S33 in daljinska BK reanimacija

Društvo za duhovno prenovo - S33 je 23.12.2010, organiziralo dan odprtih vrat. Na srečanje so prišli člani društva, kakor tudi nekaj novih obiskovalcev, ki jih zanima nova slovenska BIOtehnologija.

Poročilo iz vidika SGBKD:

Dvorana, kjer je potekalo srečanje, je bila v raznih barvnih odtenkih, nekateri so imeli svetel steber in zaščito okoli sebe, drugi spet tega niso imeli. Na srečanje je prišlo nekaj novih udeležencev, ki so bili precej temni in okrog sebe so imeli veliko BIOparazitov. Tem je svetloba iz kupole posebej močno prihajala naproti in zadevo opravljala namesto njih, dočim so se ostali bolj trudili za isti rezultat.

Poizkus z BIOkibernetskimi zaslonkami je nove udeležence okoli glave zaščitil z močno zlato svetlobo. Črnina, ki je prej prodirala in bila tik ob glavi, se je umaknila za membrano, takoj ko so si nalepili BK zaslonke na levo in desno sence. Naredil sem jim je BIOkibernetski zaščitni pas oz. pozitivna aura.

Ob vključitvi udeležencev srečanja v postopek daljinske reanimacije, ki je sicer že potekal, in ga je iz drugega BK poligona sprožila oseba X, izvedla pa inteligenca S-Alfa, se je slišal z zvonjenjem. Nekje visoko je bila močno žgoča zlata kupola (S-Alfa), iz katere je bilo speljano več zlatih izstopajočih cevi. Ena cev se je spuščala in zaobjela dvorano in vsakega udeleženca posebej. V vsakega so se pretakale različne barvne kombinacije na različna mesta telesa, odvisno kje je kdo potreboval. Še posebej intenziven je bil vnos svetlih delcev pri novih udeležencih. Na koncu so bili vsi sorazmerno svetli, s svetlo obrobo okoli telesa.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.