Dan odprtih vrat Društva S33

V četrtek, 02. 06. 2011, je Društvo za duhovno prenovo - S33 izvedlo aktivnosti v okviru dneva odprtih vrat. Oseba X je od 17:00 do 18:50 sprožila postopke za daljinsko aktivacijo poligona s 33 profesionalnimi ALFA življenjskimi žarki v dvorani OŠ Milana Šuštaršiča in daljinsko čiščenje ter sprožila postopke reanimacije telesa in psihe za vse, ki so bili prisotni v dvorani. S pomočjo metode SGBKD so osebe, ki jo uporabljajo, opazovale dogajanje na poligonu ter drugje po Sloveniji in svetu, kjer so bile sprožene daljinske aktivacije ALFA življenjskih žarkov za BK zaščito BIOsistemov (Japonska – 24 lokaciji, Libija – 24 lokacij, Černobil - 13 lokacij, Mehiški zaliv, Kitajska, idr.).

V okviru dneva odprtih vrat smo vsem novim obiskovalcem predstavili nekaj osnov BIOfizike in praktično skupaj uporabili ALFA življenjske žarke, statično in dinamično. S pomočjo SGBKD smo naredili različne teste (kaj se zgodi, ko oseba začne uporabljati zaščitne BK nalepke, idr.). Člani društva smo vadili uporabo merilne tehnologije (merjenje sevanja oblik, merjenj kakovosti tekočin, hrane, idr.) in ponovili nekatere postopke BIOfizike. Na koncu smo skupaj pospravili za seboj tako, da smo sprožili postopke vzdrževanja ALFA življenjskih žarkov, saj smo aktivno uporabljali poligon.


Poročilo oseb, ki sta uporabljali SGBKD:

Poročilo osebe X2:

OŠ Milana Šuštaršiča

Vsak žarek v dvorani je bil viden kot zlat snop in je bil prepleten v celoto v zlati gmoti, ki je prepletala nešteto zlatih niti v vse smeri po območju. V sak posameznik je bil v svetlem, različno gostem ovoju in je absorbiral različno goste in svetle barvne vzorce. V nasprotni smeri je navzgor vleklo pri nekaterih več, pri drugih manj črnine. Otroci so skozi celoten postopek dobivali največjo jakost zlate svetlobe, ki se je prelivala vanje. Izkoristek proti drugim udeležencem je bil veliko večji.

Slovenija

Slovenija je videti kot svetel otoček prepojen z zlatimi območji, ki se tkejo v žarečo kupolo visoko nad območjem, deluje kot ogromen žarek, iz katerega so speljane zlate cevi drugam po zemeljski obli. Navzgor vleče posamezne temne madeže, navzdol prši zlat pršič. Okoli Slovenije je gosta migetajoča obroba.

Černobil

Na samem območju je razvidno nekaj zlatih stebrov, ki so videti podobno kot cerkve pri nas. Iz kupole se v stebre pretaka močna svetloba iz stebrov pa nato po celotnem območju šibajo zlate zvezdice, ki topijo črnino, ki je močno zažrta v območje.

Japonska

Prav tako je pozicionirano nekaj svetlih stebrov in z zlato obrobljeno nekaj območij. Prepredanje zlatih niti v vse smeri, črnino vleče močno navzgor, v območje se vtira nežno svetla niansa. Posebna svetla gosta koprena vpija črnino iz nekaterih točk.

Libija

Zelo močni široki svetli stebri, povezani v celoto. Čez celotno območje preletavajo svetle zvezdice in lovijo črne kroglice, ki se skušajo zbrati v gmoto znotraj področja. Nad državo iz kupole prši zlata svetloba in sproti izničuje črnino, ki se skuša dvigovati. Nekaj silhuet izstopa in so v neprebojni zlati kletki, še posebej predel glave, znotraj zaščite ni mogoče videti. Izven območja iz stebrov prav tako zelo počasi prodira zlata nežna svetloba in zaustavlja zgoščen pritisk črnine iz okoliških ozemelj.

Prav tako je videti Mehiški zaliv in Kitajsko, ki glede na začetno situacijo kaže zelo svetlo nianso, predvsem Mehiški zaliv. Pri Kitajski je zadeva videti malce bolj upočasnjeno in je na nekaterih področjih črnina še močno zažrta, vendar jo počasi pobira. Države okoli Slovenije z različno intenziteto absorbirajo dotok svetlobe, vidi se nekaj svetlih območij in skozi ta območja se naprej širi svetloba na okolico.

Avtor: Oseba X2
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

Poročilo osebe X3:

Društvo za duhovno prenovo – S33 je tega dne organiziralo dan odprtih vrat, v prostorih kjer poteka seminar iz BIOkibernetike. Oseba X je sporočila, da bo od 17.00 do 18.30 ure daljinsko aktivirala BK poligon v dvorani, ga daljinsko prečistila in sprožila BK postopke za reanimacijo telesa in psihe za vse, ki bodo prisotni v dvorani, itd.

Tisti, ki novo BIOtehnologijo S-Alfa že bolje poznajo, pa so lahko naredili vaje iz merilne tehnologije.

Med tem časom sem opazovala BK dogajanje z metodo SGBKD.

Pogledala sem predvsem tisto, kar je predlagala oseba X, že tekom seminarja iz BIOkibernetike, ko je v tistem času delala na BK sanaciji nekaterih območij po svetu.

Nad BK poligonom je 33 zlatih kupol, zelo lepo se vidijo in močno žarijo tudi tiste, ki se nadaljujejo nad 33-imi. Obiskovalci so BK zaščiteni, so v zlatih ovojih (dve osebi še bolj, ena moška in ena ženska oseba), okoli njih so aktivirani Alfa žarki. Osebe v dvorani se lepo BK čistijo, črnina – BIOparaziti in škodljive BIOenergije se odstranjujejo iz BIOsistemov.

Črnina ne more skozi Alfa žarke, se pa vidi, da želi priti do oseb, ampak res ne more, ker jih ščiti zlat ovoj.

S pomočjo metode SGBKD pogledam še BK dogajanje po svetu:

Malo višje nad Zemljo je gromozanska, zlata in izredno močna kupola. V njo se povezujejo ogromni Alfa žarki iz raznih koncev sveta in zelo intenzivno se odstranjuje črnina iz vsakega posameznega področja na planetu.

Mehiški zaliv je cel v velikem Alfa žarku in skozi ta žarek se čisti črnina navzgor v kupolo. Tako je videti tudi v Černobilu. In podobno je tudi na Japonskem, na celotnem področju se črnina čisti navzgor.

V Libiji je bilo vse živo in neživo ovito v zlate ovoje. Se mi je zdelo, da je bilo v zraku celo letalo in je bilo tudi ovito v zlat ovoj.

V Sloveniji je celotno področje v zelo zlati barvi, ta zlata barva - svetloba se razliva na sosednje države. Nad našo državo je še posebna zlata kupola, veliko Alfa žarkov s področja celotne države se povezuje z njo, tudi Alfa žarki, ki so aktivirani pod cerkvenimi zvoniki.

Ura ja okoli 17.30 in črnina se iz celega planeta čisti navzgor v kupolo, ki je nad Zemljo, še posebno močno se BK čistijo posamezna področja, to je Mehiški zaliv, področje Černobila, Japonska …, na teh območjih se zelo močno odstranjuje črnina navzgor v kupolo. Slovenija je videti v zlati barvi, je nekako drugače zaščitena, iz BK vidika, kot ostala področja.

Črnina se odstranjuje navzgor v kupolo, v bistvu se globinsko BK čisti narava (zemlja v globokih plasteh, zrak, voda …). Kot je videti, se čistijo razne onesnaženosti, kot so radioaktivno sevanje in posledice drugih strupenih snovi, ki so onesnažile naravo in podobno.

Japonska se zelo lepo čisti iz BK vidika, zlata svetloba se vidi v Rusiji in na Kitajskem, najbolj pa v tistih predelih do koder se je najbolj razširilo radioaktivno onesnaženje.

Ob 17.45 uri se planet Zemlja zelo lepo, natančno in počasi BK čisti ob tem, ko se izmenjujejo različne svetle barve.

Malo kasneje je zlata kupola nad Zemljo postala še bolj močna in v tistem trenutku je potegnila iz Zemlje nešteto črnih madežev. Ti črni madeži so se nekako prečistili skozi kupolo in prešli v svetlobo, se mi zdi, da so se v tej svetlobi nekam razporedili (mogoče je šlo za kakšen skupinski BIOtransfer).

Zemlja je kasneje videti v zlatem ovoju, okrog močan pritisk črnine.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.