BK daljinsko (BT globalno), 17.5.2021

Oseba X je namensko za eno osebo - BK uporabnika, ki ima bolečine v predelu hrbtenice, sprožila BK postopke. S SGBKD sem to BK dogajanje opazovala ter pogledala tudi ostalo kar se je dogajalo v nadaljevanju, ob vzdrževanju sistema S-ALFA, prav tako s strani osebe X.

Oseba z bolečino, ki je tudi BK uporabnik mi je povedala, da je oseba X že takoj ob prvi bolečini (ki se je pojavila dne 15.5.) sprožila BK postopek BIOtransfer, sama pa se je medtem postavila v Alfa žarek.

S SGBKD sem v dneh od 15.5. do 17.5. dvakrat pogledala ta košček hrbtenice, kjer se pojavlja bolečina. Ko sem prvič pogledala stanje iz BK vidika, je bilo znotraj videti kot črn nitkast vrtinec, tako črno zvito (vzorčasto) nitko znotraj. Naslednjič, ko sem s SGBKD pogledala tisti košček hrbtenice, je bilo tam videti majhen zlat krogec, v močno zlati barvi, okoli tega pa večji zlat krog (v premeru približno 10 cm) v svetlejšem zlatem odtenku kot je notranji. Izgledalo je kot neka zlata BIOtarča. Vse to sem pogledala pred popoldnevom dne 17.5., ko je oseba X napovedala, da bo sprožila BK postopke in nadaljevala z vzdrževanjem sistema S-ALFA. Glede na videno zlato barvo je verjetno, da je oseba X sprožila BK postopke tudi že kdaj vmes.

17.5. nekaj po 14.00 uri je oseba X v telefonskem pogovoru sporočila, da bo sprožila BK postopke za BK uporabnika glede težave oz. bolečine v hrbtu in predlagala, da naj s SGBKD natančno opazujem tisti košček hrbtenice, glavo in povezavo od kje je to prišlo (bolečina v hrbtu oz. črnina, kot se vidi s SGBKD).

Prav tako naj natančno opazujem kar se bo dogajalo ob vzdrževanju sistema S-ALFA, pogledam postavljanje BIOtarč … Oseba X je povedala še to, da naju bo z BK uporabnikom preko sms - sporočil sproti obveščala v kateri fazi vzdrževanja je oziroma na katerem BK postopku in kdaj točno bo z vzdrževanjem sistema S-Alfa začela (to naj bi bilo čez približno pol ure). Oba z BK uporabnikom sva se takoj namestila vsak v svoj Alfa žarek na BK poligonu.

Oseba X je ob 14.35 sporočila, da je uvodni GBT (globalni BIOtransfer) končan in začenja s preklopi AP01-AP33, te BK postopke je sprožila za BK uporabnika (zaradi bolečin v hrbtu). Med preklopi AP01-AP33 je bilo videti različne barve, ki se počasi izmenjujejo (vmes tudi malo hitro) ter delujejo na BIOsistem osebe z bolečino, črnina - črna meglica, ki je vidna pri opazovanem BIOsistemu se odstranjuje navzgor po Alfa žarku na katerem se nahaja. Leži tako, da je boleči predel hrbta v sredinskem delu Alfa žarka.

Ob 14.42 je oseba X sporočila, da sledi GBT (globalni BT). Že ob 14.40 (malo predno je prispelo sporočilo), ko sem opazovala BK dogajanje se je videlo, da gredo ven iz celotnega BIOsistema črne pikice … Predvsem me je zanimalo BK dogajanje v predelu bolečine, kjer je bilo videti, da je šlo ven kar nekaj črnih kepic, ena za drugo, odstranile so se pa preko tiste črne nitke, ki je bila predhodno videti zvita znotraj hrbtenice, zdaj ob odstranjevanju črnih kepic pa bolj zravnana in razpotegnjena navzgor. Večji del te črne nitke je bil izven telesa, en manjši kos je bil pa še vedno v predelu bolečine, rahlo zvit znotraj hrbtenice.

Ta sama črna nitka je videti znotraj hrbtenice v tistem enem delu, ki je še znotraj, precej zakoreninjena, gre težko ven oziroma za zdaj ni šla v celoti, to gledam ob 14.46 uri. Hkrati se vidi še, kot da hočejo črne kepice (kot se vidijo BIOparaziti) nazaj v telo - v hrbtenico, izgleda celo, kot da jih nekaj vleče nazaj v povezavi s to črno nitko ali preko te črne nitke.

Ob 14.51 se vidi, kot da je vse kar je šlo ven iz predela hrbtenice prišlo nazaj v telo, torej črne kepice preko črne nitke.

Ko je bila ura 14.53 je oseba X sporočila, da je končano in bo javila, ko bo ponovila celo seanso, tudi Mp33 (regeneracija psihe) in da bo sproti javljala vse podrobnosti glede postopkov, zaradi opazovanja s SGBKD.

Malo sem še pogledala s SGBKD (čeprav oseba X zaenkrat ni še nič dodatnega sporočila), če je še karkoli posebnega za videti in ob 14.55 uri je bilo, in sicer to, da se odvija (očitno ponovni) postopek BIOtransfer, kajti črne pikice in črne kepice so šle ven iz opazovanega BIOsistema. Na ta BIOtransfer sem pomislila še enkrat čez par minut, ob 15.05 uri (če je šlo vse ven) in se je videlo, da je iz tistega koščka v spodnjem delu hrbtenice zelo močno vse skupaj potegnilo ven, torej črne kepice s črno nitko vred. Je pa zdaj na tem mestu, kjer je bila prej vidna zvita črna nitka (oz. majhen nitkasto črn vrtinec) videti samo črnino - nekaj cm veliko črno liso.

Ko je ura 14.57 se vidi, da se skozi BIOsistem osebe z bolečino počasi preslikavajo različne barve, na tistem koščku hrbtenice se še posebej vrtinčijo, tam je videti tak majhen večbarvni vrtinec.

Ob 15.01 je oseba X sporočila, da bo še malo počakala z nadaljevanjem, še kakšne pol ure, da vmes izvrši BK meritve, da ugotovi kako BIOsistem pada (BK nivo BIOsistema), če sploh pada.

Opazujem naprej in ob 15.09 pomislim na to, od kje je prišla črnina do opazovane osebe - BK uporabnika, ki ima bolečine v hrbtu. V zvezi s tem je videti, da do BK uporabnika prihaja črna povezava in sledila sem ji tako, da sem začela gledati pri opazovani osebi, kjer se je videlo, da gre od te osebe črna povezava nekam navzven (gledam osebo od spredaj) in poteka tako, da gre od predela bolečine najprej večji zavoj navzgor v levo (ta črna povezava poteka od BIOsistema navzven), potem se nekje nad osebo črna povezava zravna in poteka naravnost v desno smer, kar precej daleč v tisto smer, kjer se nazadnje vidi, da se ta črna povezava usmeri poševno navzgor do neke končne točke …

Potem, ob 15.16 uri, sem pomislila, če se še kaj vidi glede črnih povezav, tudi v povezavi z glavo BK uporabnika.

Pa je bilo videti dve črni povezavi, ki se od zunaj povezujeta v BIOsistem. Ena je vidna poševno navzdol in poteka do koščka hrbtenice, druga črna povezava je vidna navpično navzdol do majhnega črnega vrtinca, ki je viden v desni strani glave in od tega gre naprej črna navpična povezava do koščka v spodnjem delu hrbtenice.

Sedaj pa je videti kot neko zlato blokado, ki deluje tako, da črna navpična povezava ne more več do predela poškodbe - do tistega koščka hrbtenice, kjer je center bolečine.

Ob 15.39 sem pogledala še sebe in BK postopki so delovali tudi pri meni (v povezavi z več let ponavljajočimi se močnimi ali manj hudimi bolečinami v levem predelu glave in slabostjo … ), in so bile tudi v zadnjih dveh dneh ponovno prisotne, tokrat v bolj rahli do srednje močni obliki. Pri meni je bila takoj občutna razlika, je bilo takoj boljše in je nato tudi bolečina izginila. To v povezavi z mojimi težavami sem že pogledala s SGBKD, tudi na seminarju iz BIOkibernetike in se je videlo, da potekata dve črni povezavi v glavo, ena poševno navzdol in druga navpično. Tako je bilo videti stanje iz BK vidika.

Ob 15.44 uri pomislim na morebitno ostalo BK dogajanje, v povezavi z vzdrževanjem sistema S-Alfa, postavitev BIOtarč, kar je predlagala oseba X, ki se sicer od zadnjega sporočila, ki ga je poslala ob 15.01 uri, ni še nič oglasila.

Malo kasneje, ob 15.56 si zabeležim, kar je bilo videti, ko pomislim na postavljanje posameznih BIOtarč (po seznamu.) Pri BIOtarči za religije se vidi, da so vsi verski objekti oviti v zlate ovoje, preko zlatih vrtinčastih ovojev, ki delujejo v povezavi s temi objekti, se vidijo zlate povezave med S-ALFA in temi zlatimi vrtinčastimi ovoji, ki so okoli različnih verskih objektov. Kot drugo pa potekajo zlate povezave, ki se povezujejo z nekimi svetimi predmeti, kot izgleda z versko literaturo (svetimi knjigami ipd.), katera je vsa ovita v zlate vrtinčaste ovoje, kjer se precej črnine - črnih madežev odstranjuje skozi te zlate vrtince, navzgor proti zlati kupoli. Zlata povezava poteka tudi med temi zlatimi vrtinci in BK poligonom osebe X oz. BK mehanizmom, ki je vezan na zlate kupole.

In ob 16.01 se vidi, da se zlati vrtinci zelo hitro vrtinčijo po vseh državah, v povezavi z verskimi objekti različnih religij. V povezavi z religijami - verstvi so v zlatih ovojih verski objekti in verska literatura, kjer je videti zlate vrtince in vse se čisti v BK smislu. Kot je videti je verska literatura v bolj močnih zlatih ovojih (zlata barva je zelo poudarjeno zlata), kot sami verski objekti in črnina gre navzgor proti zlati kupoli, vidijo se večji in manjši črni madeži, kot takšni črni oblački.

Ura je zdaj 16.06 in nad Zemljo je gromozanska zlata kupola z vpetim BK mehanizmom v spodnjem delu. Navzdol od nje potekajo zlate povezave do držav sveta. Pogledam še malo glede BK dogajanja v povezavi z religijami - svetovnimi verstvi in je videti, da gre v povezavi z nekimi religijami - verstvi več črnine ven oziroma kar ogromno, nekje bolj malo. Videti je, da se največ črnine čisti - odstranjuje v povezavi z verstvom islam, tudi v povezavi s krščanstvom, čeprav malo manj, npr. v zvezi z verstvom v Rusiji gre pa neprimerno manj črnine ven. Izpostavljeno se tudi vidi, da se navzgor proti kupoli odstranjuje ogromno črnine v BK smislu in v povezavi z globalnim BIOtransferom v Afriki, v povezavi s tamkajšnjim verstvom (-i).

Pogledam še malo okoli tega BK dogajanja in na celotnem območju Afrike je v povezavi s tem videti ogromen črn vrtinec in tudi zlat vrtinec, ki je zaobjel ta črn vrtinec, zlat vrtinec je videti okoli črnega vrtinca. Ta zlat vrtinec BK čisti to črnino - črn vrtinec in ogromno črnine gre navzgor.

V tem črnem vrtincu, ki je povezan preko črne povezave navzgor v črno gmoto (Superinteligenco Beta), je zdaj videti ogromno zlatih pikic.

Ob 16.13 je videti, da so se skozi te zlate pikice znotraj črnega vrtinca pojavile zlate črte, katere so se povezale navzkrižno iz obeh strani, preko teh zlatih pik, da je nastala zlata mreža, v bistvu nad celotno Afriko, če pogledam z drugega zornega kota.

Ta zlata mreža, ki je zdaj vidna nad Afriko je tik pod zlato kupolo, ki je locirana nad Afriko. Nad to kupolo, ki je nad Afriko, je pa še ena zlata kupola, ki je še večja in vidna nad Zemljo.

In zdaj ob 16.19 uri ta zlata mreža čaka nad Afriko, od nje navzdol so vidni zlati Alfa žarki, razporejeni po celotni Afriki.

Oseba X je ob 16.21, v povezavi z BK stanjem BIOsistema opazovane osebe z bolečinami v hrbtu sporočila, da rahlo pada, da bo počakala še pol ure, nič več. In vprašala, če je oseba vzela kakšna zdravila, da BIOsistem pada? Odgovor je bil, da nič.

Ko ob 16.27 pomislim na BK dogajanje v Afriki je videti kot, da vse skupaj še vedno miruje.

Ko je ura 16.54 ponovno pomislim na dogajanje v Afriki v povezavi z zgornjo zlato mrežo in Alfa žarki, če se že karkoli dogaja, če se kaj vidi, iz BK vidika. In videti je, da je zlata kupola zgoraj močno zažarela, v bistvu obe, tudi tista najvišja nad Zemljo in začel se je vršiti postopek BIOtransfer. Zgoraj v BK mehanizmu se vidi, da je vse preklopljeno na zlato barvo in skozi Alfa žarke se vrtinči zlata barva in črne pikice ter črne kepice gredo gor po Alfa žarkih. Ogromno tega BK dogajanja je povezanega s črno gmoto oz. črnim vrtincem, ki je bil viden prej in skozi katerega se je izrisala zlata mreža. Zatem je bilo videti delovanje različnih barv in vsaka je nekako odstranila nekaj črnine. Izgledalo je, da se je črnina kar raztopila - izginila.

Ko je bila ura 17.02 je oseba X sporočila, da je start vzdrževanja sistema S-ALFA in v nadaljevanju s sporočanjem nadaljevala. Spodaj je poleg ure in navedenega postopka opisano kar se je videlo z uporabo metode SGBKD, kar sem pogledala.

Zdaj je bilo pa videti črno povezavo med Afriko in tisto končno točko, kjer se je končala črna povezava (kot je zgoraj opisano), ki je vidno potekala do BK uporabnika, ko sem pomislila od kje je prišla črnina. Torej, ta črna povezava je zdaj vidna med Afriko, tisto končno točko črne povezave in naprej do glave BK uporabnika z bolečinami in nato do mene (do moje glave).

Kar je bilo videti najprej v nadaljevanju je to, da se je ogromno BIOparazitov (predvsem črnih kepic) iz področja Afrike čistilo - odstranjevalo navzgor po zlatih žarkih (predvsem v povezavi z njihovim verstvom) in tudi pri obeh osebah, ker je nekako v tej navezi črnina (kot črn vpliv) prihajala do obeh.

Ob 17.07 sem pomislila na postavljanje po 33 BIOtarč s strani osebe X, saj je sporočila, da je na vrsti postavljanje BIOtarč, najprej za naju z BK uporabnikom in nato za izbrane.

S SGBKD pomislim na to in vse BIOtarče so v zlatih ovojih, izstopata pa BIOtarča za religije in planet Mars, ki sta v poudarjeno zlati barvi.

BK dogajanje sem opazovala naprej. Najprej kar je bilo še videti v povezavi z BIOtarčami. Vse so ovite v zlate ovoje in z zlato povezavo povezane s S-ALFA, ki se vidi kot zlat oblak. Na primer pri BIOtarči P=Politika se vidi, da je v zlatem ovoju Parlament, zlate povezave pa potekajo do vodilnih položajev ministrstev. Na primer pri BIOtarči VL=pomislimo na vse ljudi se vidi, da so vsi BIOsistemi ljudi oviti v zlate ovoje, ampak pri nekaterih BK mehanizem deluje, pri drugih ne.

Ob 17.37 je oseba X sporočila, da je na vrsti postavljanje Np1 (novi programski modul - zaščita proti črni magiji). Videti je, gledam pri BK uporabniku z bolečino, da se nad glavo delajo oz. postavljajo čisto tanke zlate plasti, nekje v velikosti glave, ki se nalagajo ena nad drugo, v več - nivojski postavitvi. In vsaka posamezna zlata plast je kot zgornji del zlatega ovoja, ki iz posamezne zlate plasti izhaja in katere se ustvarjajo okoli BIOsistema osebe. Te zlate plasti nad glavo so od svetlo zlatih do močno zlatih odtenkov.

Po tem, ko je oseba X postavila vse BIOtarče z Np1 vred, je sprožila postopek GBT (globalni BT), zatem je sledil začetek vzdrževanja Mp2. Ob 17.48 uri se vidi, da se različne barve pripravljajo znotraj BK mehanizma v povezavi z Alfa žarki (oziroma kot znotraj Alfa žarkov). Na zunanji strani je bilo videti zlato barvo, potem pa proti notranjosti različne svetle barve.

Ko je oseba X končala z vzdrževanjem Mp2 je ob 17.50 uri sprožila postopek GBT (globalni BT), nato preklope v Mp2 in ob 17.53 GBT (globalni BT). V BK mehanizmu, ki je vpet v kupolo se ob postopku GBT vidi, da je vse preklopljeno na zlato, navzdol se vidijo delujoči zlati vrtinci, črne pikice in črne kepice se čistijo navzgor proti kupoli. Zatem, med preklopi AP01-AP33 v Mp2, so bili vidni večbarvni vrtinci in črne plasti, ki se čistijo - odstranjujejo navzgor proti kupoli.

V povezavi z drugim GBT je bilo videti v Afriki in v povezavi s končno točko črne povezave (vidne do osebe z bolečino), da se ogromno BIOparazitov (predvsem črnih kepic) odstranjuje navzgor. Ob tem se vidi še to, da se tako dogaja tudi na mnogih koncih po svetu, kjer se očitno izvajajo neke aktivnosti v povezavi s tem verstvom (ali neko obliko verstva), ki je v Afriki, kajti vidi se, da potekajo od Afrike črne povezave do mnogih koncev sveta, ampak so zdaj te črne povezave ovite v zlate ovoje in po teh zlatih ovojih se ta črnina čisti, v BK smislu.

Potem je sledilo vzdrževanje Mp33. In ob 17.58 uri GBT (globalni BT), ob 18.02 preklopi AP01-AP33 v Mp33 in ob 18.06 uri še en GBT (globalni BT). Ob prvem GBT, ko pomislim na BK dogajanje gre ogromno črnih kepic, tudi iz mnogih koncev sveta (v povezavi z afriškim verstvom), navzgor proti zlati kupoli.

Med preklopi pa je bilo videti, da pri BIOsistemih (ne vseh) na svetovni ravni delujejo majhni večbarvni vrtinci v glavah, v delu kjer je vpisan BIOvzorec - duša in barve razkrajajo črnino in jo po plasteh odstranjujejo (kot izgleda pri tistih v povezavi z afriškim verstvom).

Ob 18.09 je oseba X sporočila, da pospravlja Mp33. In zatem sprožila BK postopek za GBT (globalni BT), to je bilo ob 18.10 uri. Ob tem postopku se vidi, da gredo navzgor proti zlati kupoli črne kepice in pikice, delno so se pospravile kupole, na nekem nivoju. Hkrati je pri osebi X videti še, da se izmenjujejo različne barve znotraj zlatega ovoja (verjetno je naredila še preklope AP01-AP33).

Potem je oseba X pospravila Mp2 in ob 18.14 sprožila BK postopek GBT (globalni BT), kot je sporočila. Na lokaciji - BK poligonu osebe X se odstranjujejo črne pikice navzgor proti kupolam.

Nato je očitno izklopila dinamični Alfa žarek in ob 18.17 sporočila, da sledi GBT (globalni BT). Pri osebi X se je v zvezi s tem videlo, da se je en zlat ovoj zmanjšal in nato izginil, en zlat ovoj je pa še viden okoli BIOsistema osebe X in okoli tega BK zlatega zaščitnega ovoja se še malo BK čisti črnina.

Ob 18.20 uri je oseba X sporočila, da je konec vzdrževanja sistema S-ALFA.

Če naredim še en povzetek današnjega opazovanja s SGBKD, kjer je bil poudarek na religijah, se bo verjetno kar dolgo časa BK čistila črnina (zablode) religij - svetovnih verstev, kot je videti gre malo po malo, gleda na to v kolikšni meri je vse skupaj zasičeno s črnino oz. BIOparaziti in ko se vse čisti od nastanka Zemlje naprej. Če bo šlo tako naprej kot je videti, saj do sprememb lahko pride samo z uporabo BIOtehnologije S-ALFA, bi se lahko počasi dokopali do resnice o Bogu in življenju in bi se lahko postavili novi temelji ter na novo pisale svete knjige.

BIOtransfer oziroma GBT (globalni BT) je najbolj pomemben, ker je delovanje Superinteligence Beta preko BIOparazitov res izjemno močno in nevarno. Zato je pomembno, da bi se sproti naredil BT za vse umrle BIOsisteme, kar oseba X vedno znova poudarja. Več na www.ati-e-import.si!

Dodatek:

Po zaključku vzdrževanja je pri BK uporabniku z bolečino v hrbtu videti, da je v tistem koščku hrbtenice, kjer je bila predhodno vidna črna zvita nitka in iz katerega se je odstranilo kar nekaj črnih kepic, zdaj samo črno - tak črn madež je viden znotraj.

Naslednji dan 18.5. je oseba X, v dopoldanskem času okoli 10h, za osebo z bolečino v hrbtu ponovno sprožila BK postopke in takoj po tem sem s SGBKD pogledala situacijo in je bilo videti precejšnje izboljšanje, namesto črnega madeža je bil zdaj srednje do temno sivkast.

20.5. sem med vzdrževanjem sistema S-Alfa s strani osebe X ponovno pogledala tisti košček hrbtenice pri BK uporabniku. To je bilo zvečer ob 21.45 in je bilo v tistem delu videti zelo močno zlato barvo (delovanje zlate barve).

Stanje glede hrbtenice BK uporabnika sem s SGBKD preverila tudi 21.5. in je bilo videti, da se je še izboljšalo, zdaj je znotraj videti sivo barvo, v še svetlejšem odtenku, kot je bila ob prejšnjem opazovanju.

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.