Potop ladje Titanik in otok Poveglia v Beneški laguni, Italija

Oseba X je na lokaciji nesrečnega potopa ladje Titanik (15. april 1912), sprožila postopek za BIOtransfer umrlih, ki se jim ni uspelo rešiti.

Prav tako je bil sprožen postopek za BIOtransfer žrtev na neobljudenem otoku Poveglia v Italiji. Na otoku naj bi bila v času izbruha kuge karantena za osamitev na tisoče žrtev, obolelih. Prav tako pišejo o vojnih žrtvah. Po nekaterih dandanašnjih informacijah, pa naj bi na otoku celo strašilo.

V povezavi s temi BK postopki, je bilo videti še zlate povezave do sosednjih otočkov, ki so v povezavi s tem otokom omenjeni v prispevkih iz medijev. BK postopki so stekli tudi na teh lokacijah, kot je bilo videti s pomočjo metode SGBKD.

Titanik - potSlika: Lokacija potopa ladje Titanik
PovegliaOtok Poveglia
Lazzaretto NuovoOtok Lazzaretto Nuovo
Lazzaretto VecchioOtok Lazzaretto Vecchio
San ServoloOtok San Servolo

3. april 2014

Ob 23.30 uri začnem z vzdrževanjem domačega Alfa žarka, z osem-kotnimi piramidami. Istega dne, v zgodnjih večernih urah, sem osebi X poslala elektronsko sporočilo, glede teh dveh lokacij. Pozno zvečer, ko sem šla vzdrževati Alfa žarek pa sem pomislila na oboje, ker me je zanimalo kako izgleda situacija, na obeh lokacijah, iz vidika SGBKD. Ob tem je bilo takoj videti belo-zlat oblak (kot se vidi S-ALFA), spuščen precej nizko navzdol. Tako, da sem potem nadaljevala z opazovanjem tega, kar se je ob sproženih BK postopkih dogajalo na obeh omenjenih lokacijah.

Najprej pomislim na lokacijo potopa ladje Titanik. Dobro pogledam s pomočjo metode SGBKD in zgoraj, nad to lokacijo, je videti mrežo iz zlatih cevi.

Nato pomislim še na otok Poveglia, kjer je prav tako zgoraj, nad celotnim otokom, videti mrežo iz zlatih cevi.

Ob 23.40 uri, se je na obeh lokacijah iz zlate mreže spustila navzdol malo širša zlata cev, močno zlate barve, ki se je na vsaki lokaciji nekako zasidrala. Ta zlata cev, na vsaki lokaciji, poteka visoko navzgor in navzdol.

Pomislim na osebo X in okrog nje je videti močan zlat ovoj. Zlata kupola je videti spuščena čisto nizko navzdol, nad osebo X, in je zelo močno zlata.

Zlate kupole so videti tudi na obeh lokacijah, so zelo močno zlate in spuščene nizko navzdol.

Ura je 23.50 in zdaj ta pripravljeni BK mehanizem miruje.

Nekaj trenutkov kasneje se je začel okrog vsakega zlatega stebra počasi širiti zlat žarek, najprej se je razširil na osnovni premer, potem pa počasi, po stopnjah še naprej. Ob 23.53 se oba zlata stebra – Alfa žarka širita in to poteka počasi. Kajti hkrati je videti tudi ogromen pritisk črnine na ta zlata stebra – Alfa žarka. Ta pritisk črnine je bolj močan na otoku Poveglia, kot na lokaciji potopa ladje.

Ob 23.56 uri, Alfa žarek na lokaciji otoka dosega že skoraj tak premer, je toliko razširjen, da je že skoraj cel otok znotraj tega zlatega žarka, z osmerokotno utrdbo (imenovano Oktagon) vred. Vidi pa se, da gre zelo težko. Beta pritisk – pritisk črnine je tako zelo močan.

In ob 23.57 je videti, da je celoten otok zdaj znotraj velikanskega zlatega žarka, nad njim pa je osnovna zlata kupola, ki je izredno močna, močno zlata. Nad to kupolo so ostale zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Ta kupola je zdaj »pripravljena » in v stanju mirovanja.

Zatem pogledam še lokacijo potopa Titanika in tudi tam je videti, da je lokacija znotraj zlatega stebra ogromnega premera. Nad tem zlatim žarkom je locirana ogromna zlata kupola in nad njo še ostale zlate kupole do neskončnosti. Ta osnovna zlata kupola je jekleno močna.

Ob 24.00 spet pomislim na osebo X. Videti je v izredno močnem zlatem ovoju, v bistvu je okoli osebe videti več zlatih plasti, ki so izredno, jekleno močne. Iz glave osebe X poteka več zlatih povezav navzgor, glava pa je zaščitena z izredno močno zlato barvo.

Ob 00.01 je videti, da BK mehanizem na obeh lokacijah v tem trenutku miruje. S-ALFA je ves čas videti zelo blizu, kot belo - zlat oblak, spuščen zelo nizko navzdol.

Zdaj se vidi, da se je na obeh lokacijah začel vršiti postopek za BIOtransfer BIOparazitov (umrlih oseb …).

Ob 00.04 uri pomislim samo na lokacijo potopa Titanika, kjer je videti, da se je postopek za BIOtransfer izvršil dokaj hitro.

Nato, ob 00.06 uri, pogledam še kako je na otoku, kjer pa se vidi, da se BIOtransfer za umrle ni izvršil tako hitro, kot pri žrtvah potopa ladje. Tukaj postopek za BIOtransfer še traja.

00.07 je ura in spet pogledam lokacijo potopa ladje, kjer je sedaj videti, da se je za vse umrle osebe izvršil BIOtransfer. Hkrati je videti, da se kakšne manjše pikice, na tej lokaciji, še dvigujejo navzgor proti kupoli. Nekaj se še BK čisti navzgor, znotraj zlatega žarka (ne gre pa za BT BIOparazitov umrlih ljudi).

Na otoku pa je ob 00.08 uri videti, da se postopek BIOtransfer še vrši, navzgor še vleče črne kepice … in to je potekalo do 00.11 ure, ko je bilo videti, da se je izvršil BT za vse črne kepice, BIOvzorce – duše ljudi, ko se je počasi vse zaključilo in izgleda, da je zdaj končano.

Znotraj tega žarka v katerem je videti otok Poveglia, je zlata barva – svetloba, zgoraj so močno zlate kupole.

Med temi BK postopki se sliši tudi šibko piskanje.

Ponovno preverim kako izgleda oseba X. Videti je znotraj več zlatih ovojev, od osebe so vidne močne zlate povezave navzgor.

Pogledam še obe lokaciji in na obeh lokacijah se vidi delovanje različnih svetlih barv, ura je 00.13.

Ob 00.15 uri pa je videti, da se na lokacijah še vrši BIOtransfer za ostale BIOparazite. To so čisto majčkeni BIOparaziti, ne gre za umrle ljudi, ampak za razne mikroorganizme, lahko bakterije in podobno.

Ob 00:16 uri se oba zlata žarka na obeh lokacijah zožujeta, do osnovnega premera in nato naprej celo do centra Alfa žarka. In izgleda, da tam ostajata, kot aktivirana Alfa žarka.

In zatem so na obeh lokacijah tudi zlate kupole počasi izginile.

00.18 je sedaj ura in videti je, da je to BK dogajanje nekako zaključeno. Je pa na obeh lokacijah videti še zlato meglico.

Pomislim na žrtve nesrečnega potopa ladje Titanik in nekje zgoraj se vidijo zlate kepice. Izvršil se je prenos BIOparazitov iz 7. dimenzije v baze za nadaljnjo reinkarnacijo.

Ob 00.20 uri še enkrat pogledam osebo X in predhodno vidni, dodatni zlati ovoji okoli BIOsistema, so izginili. Ostala je osnovna zlata BK zaščita, kot se po navadi vidi. Tudi S-ALFA ni več tako blizu.

* Ob 23.57 uri sem pogledala in s SGBKD preverila še sebe. Pomislila sem na glavo, kjer je bilo videti zlato in zlato povezavo navzgor.

5. april 2014

Ob 23.28 uri, medtem ko vzdržujem domači Alfa žarek, preklopim na pavzo in na misel mi pride otok Poveglia. Zanima me, če se še karkoli posebnega dogaja v povezavi z včerajšnjimi postopki in s SGBKD malo pogledam.

In videti je, da se še dogaja. Zdaj je videti, da so tla otoka – prst v zlati barvi in v tleh je videti še zlate pikice. Na malo širšem območju, okrog tega otoka, je tudi videti zlate pikice (kot mikroorganizme, bakterije, ipd.) in vse se BK očiščuje.

Ko je ura 23.30, je na področju otoka videti močno zlato svetlobo – barvo, od zgoraj navzdol pa se spušča večji zlat steber – sveder, ki poteka približno skozi sredino otoka, okoli tega se je nato ustvaril zlat spiralni vrtinec. Od tega navzven pa so se razširile debelejše zlate niti.

Zdaj se je ta zlat vrtinec začel vrtinčiti in cel otoček je viden znotraj tega zlatega vrtinca. Od njega pa potekajo zlate povezave – debelejše zlate cevi še do treh bližnjih otočkov, ki se v povezavi s tem omenjajo v medijskih prispevkih in sem takrat na njih pomislila (Lazzaretto Vecchio, Lazzaretto Nuovo, San Servolo). In tudi na teh ostalih otočkih se je zdaj ustvarila zlata barva - svetloba.

Zlat vrtinec se zdaj počasi vrtinči, iz njega pa se navzven prši zlat prah, počasi pa ga zamenjujejo različne svetle barve. In ta vrtinec zdaj kar požira črnino vase, tako iz zraka, kot iz zemlje in okoliške vode – morja, celo iz morskega dna in vseh objektov – ruševin, ki stojijo na otoku.

Na ostalih treh otokih poteka BK sanacija – čiščenje ravno tako kot tukaj, na otočku Poveglia. Po zlatih povezavah, ki so vidne v obliki zlatih cevi vleče črnino do tega zlato-barvnega vrtinca na otočku Poveglia in izgleda, da se znotraj le-tega črnina kar razkraja.

Po teh zlatih povezavah se prelivajo do ostalih otočkov razne barve in svetloba – zlata barva, nazaj pa vleče raznorazno črnino. Vsi otočki so videti v močni zlati barvi – svetlobi.

Zgoraj nad otokom Poveglia, je velika zlata kupola, ki je videti dokaj blizu in vleče črnino navzgor, vase. Od kupole navzdol pa se razlivajo različne barve.

Zdaj je ura 23.43 in zlata kupola se je zelo ojačala, bolj močno je zažarela v zlati barvi. Delovanje različnih barv se je zaustavilo. Zdaj se vrši postopek BIOtransfer, a se vidi, da ne gre za BIOparazite umrlih ljudi, ampak manjših BIOparazitov (mikroorganizmov, bakterij …), kajti navzgor se dvigujejo majčkene črne pikice. Prav tako te črne pikice vleče po zlatih povezavah iz vseh ostalih treh otočkov do tega glavnega, kjer deluje BK mehanizem in jih nato potegne navzgor proti zlati kupoli.

BK dogajanje sem pogledala še ob 00.02 in je bila na področju otoka Poveglia še videti zlata svetloba – barva, drugih BK procesov pa ni bilo več videti.

* Na seminarju iz BIOkibernetike, dne 23.1.2020,

ob 19.49 uri, sem pomislila na te otoke še enkrat, ker sem v teh dneh pripravljala poročilo iz zapiskov takratnega opazovanja (iz leta 2014).

Pomislila sem pa še za nazaj, če bi lahko videla, kako je izgledala situacija pred BK sanacijo, predvsem kje je bilo največ te črnine (BIOparazitov itd.). Kot je videti, je bilo to na otoku Poveglia, potem sledijo L. Vecchio, L. Nuovo, San Servolo.

Ko sem takrat gledala z metodo SGBKD (5.4.2014), je bilo videti tri povezave, ki so potekale navzven do nekih lokacij, očitno do tistih bližnjih otočkov, ki so omenjeni v enem izmed člankov iz medijev, ki je bil tudi poslan osebi X in je sprožila BK postopke. Omenjenih otočkov pa takrat na zemljevidih nisem iskala in mi ni bila znana točna lokacija le-teh. V mislih sem imela v članku omenjene otoke in od Poveglie je bilo videti tri zlate povezave navzven, do drugih lokacij in smatrala sem, da do ostalih omenjenih otočkov v članku. Kjer je bilo potem tudi videti delovanje BK mehanizma, kot je zgoraj opisano. Tudi, ko zdaj pomislim na vse te otoke v povezavi z BK sanacijo, je videti zlato.

Lahko pa, da se je takrat naredilo še kaj drugega, kaj več, poleg zgoraj omenjenih otočkov, ali je oseba X kaj delala še kdaj kasneje. Jaz sem napisala kar sem takrat videla. Kajti, ko sem zdaj iskala fotografije zgoraj omenjenih otočkov, kot dodatek za k temu poročilu, sem na zemljevidu opazila, da obstaja še otoček Ex Poveglia. Pomislila sem še na ta košček, če se karkoli vidi, v povezavi z BK sanacijo otočka Poveglia. Sedaj je v povezavi s tem otočkom, videti ogromno zlatih kepic, pikic, nekje zgoraj nad njim. Ko zdaj gledam, je videti še tanko zlato povezavo med otočkom Poveglia in sosednjim otočkom, na spletnem zemljevidu poimenovanem kot Ex Poveglia.

Ex PovegliaOtoček v Beneški laguni, Italija (Ex Poveglia)

Sicer je pa povsod po svetu, tako ali tako, ogromno črnine, od škodljivih BIOenergij do najbolj nevarnih BIOparazitov 7. dimenzije, itd. Razen tam, kjer je že kaj BK urejenega, narejenega, je kaj svetlega.

Katastrofalno stanje se lahko počasi spremeni le s pomočjo spoznanj nove slovenske BIOtehnologije S-ALFA.

Več na www.ati-e-import.si!

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.