BIOstatus Sonca

S pomočjo metode SGBKD sem opazovala dogajanje, ko se je spreminjal BIOstatus Sonca. Oseba X je, v povezavi s tem, sprožila ustrezne BK postopke, za aktivacijo S-ALFA žarkov na lokaciji Sonca. In vmes sem nekajkrat pogledala, kako vse skupaj izgleda, iz BK vidika.

Vse sem opazovala na lokaciji Alfa življenjskega žarka, po navadi med pavzo, ko sem vzdrževala domači Alfa žarek. Kadar sem gledala, sem mimogrede pogledala tudi sebe in videti je bilo, da imam okoli BIOsistema zlato zaščito, še posebno močno okoli glave, iz katere je videti še zlato povezavo navzgor.


Sobota, 11. OKTOBER 2014

Ob 00.43 uri, sem pomislila na planet Sonce in na to, kako je izgledalo, iz vidika SGBKD, ko je bil BIOstatus Sonca -28/-28 (meritev OGBP/vpliv na S1 do S33). BK slika je izgledala takole.

Sonce je, torej iz vidika SGBKD, videti črno. Črnina je vidna tudi v predelu – pasu okrog Sonca in kar migeta. Prav tako črni so videti tudi sončni žarki, ki od Sonca potujejo proti Zemlji. Ko dosežejo naš planet, na vse vplivajo negativno, zelo škodljivo, v BK pogledu.

Ko ti »črni« sončni žarki dosežejo BIOsisteme oz. pridejo v stik s posameznim BIOsistemom (pomislim na ljudi), je videti, da ta črnina iz sončnih žarkov (iz vidika BK) najbolj škodljivo vpliva na kožo. Ob stiku se črnina razliva po koži, hkrati pa se vidi, da koža v bistvu večji del te črnine zadrži in s tem prepreči, da bi prešla v globlje plasti in notranjost telesa, do telesnih organov. Nekaj gre skozi kožno površino naprej, ampak vseeno ne veliko. Koža je tista, ki najbolj nastrada. Ta črnina, ki prihaja s sončnimi žarki, dobesedno uničuje kožo, celice kože.

Je pa opaziti, ko pogledam še to, da če ima nekdo okoli BIOsistema zlat - BK zaščitni ovoj, črnina od Sonca, ki se prenaša preko sončnih žarkov, ne more do njegovega BIOsistema.

Podobno deluje vse skupaj tudi pri živalih, rastlinah. Pomislim na živali in s SGBKD pogledam kako je to delovanje videti pri njih. Pri živalih že dlaka ali perje zadrži večji del te črnine, tako da pride do kože res bolj malo. Prav tako BK zaščitno delujejo lasje, dlake pri ljudeh.

Zanimiva je pa tudi BK slika pri rastlinah. Pri sadju z lupino največ te črnine zadrži lupina. Pri npr. solati, pa je videti, da se črnina vnese v liste solate. Gomoljna zelenjava, ki raste pod zemljo, je spet bolj zaščitena pred črnino sončnih žarkov. Pomislim na korenje, kjer je videti, da se črnina malo prenaša navzdol preko zelenja.

Zgoraj je opisano BK dogajanje, ko sem pomislila na to, kako na živa bitja na Zemlji deluje škodljiv vpliv, ki prihaja od Sonca in se prenaša preko sončnih žarkov, ko je bilo le-to videti temno – črno. To je bilo torej predno se je pričela BK sanacija na Soncu in hkrati se to opisano BK delovanje nanaša tudi na tisti del, ko še ni stekla BK sanacija za zviševanje BIOstatusa Zemlje, ko ni bilo okoli Zemlje videti zlatih ovojev (glej poročilo BIOstatus Zemlje in Lune).

Druga zadeva je pa BK delovanje zdaj, ko je videti, da se črnina, ki prihaja od Sonca, ustavi na zlatem ovoju, ki je viden okoli Zemlje.

Ob 01.00 uri pomislim še na BK delovanje Sonca, ko je BIOstatus Sonca že spremenjen. In razlika je precejšnja. Prej je bilo Sonce videti čisto črno, zdaj pa je videti sive barve – v odtenku srednje sive barve, pomešanem z zlato barvo. Izgleda, da ta zlata barva tam BK deluje in očiščuje to črnino - sivino na Soncu. Videti je, da temne barve zdaj ni več toliko, da se BK stanje spreminja.

Tudi sončni žarki so bolj sive barve, pomešani z zlato barvo. Ta zlata barva izgleda, kot da BK deluje na črnino na Soncu.

Okoli Sonca je viden zelo gosto - zlat ovoj. Preprečuje, da bi zdaj, ko poteka BK sanacija, vanj še dodatno dotekala črnina od zunaj. Vidi se, da je od zunaj močan pritisk črnine na ta zlat ovoj.

Iz Zemlje gre zlata povezava do Sonca.

Ura je zdaj 01.05 in s SGBKD pogledam še nekaj. V primeru, ko je okrog Zemlje videti širši ter gosto zlat ovoj in BK škodljivi sončni žarki prihajajo do Zemlje, se le-ti skozi ta zlat ovoj še dodatno BK očistijo (oz. ta zlat ovoj zadrži del škodljivega - temnega vpliva) in potem potujejo naprej v notranjost BK spremenjeni, zdaj so videti še bolj svetlo zlati. In ko dosežejo BIOsistem (pomislim na ljudi) se po koži razliva zlata barva.


Sobota, 11. OKTOBER 2014

Ob 15.05 uri pogledam Sonce. Okoli Sonca in prav tako Zemlje sta vidna gosta zlata ovoja, med obema planetoma je zlata povezava.

V tem trenutku je Sonce znotraj gromozanskega in močno zlatega stebra in vidi se, da se črnina – sivina v BK pogledu čisti navzgor. Večje temne kose vleče navzgor proti kupolam, ki so vidne zgoraj nad Soncem.

Ob 15.13 uri opazujem naprej. Iz spodnjega dela osnovne zlate kupole, se navzdol postopoma spuščajo različne svetle barve, ki se v nadaljevanju izoblikujejo v večbarven vrtinec, ki se zelo hitro vrti in zaobjema celotno Sonce. Zdaj se Sonce očiščuje v BK pogledu, iz njega se čisti črnina – sivina, hkrati se BK popravlja njegova struktura. Sivino iz Sonca vleče navzgor v kupole. Navzdol pa se, tako kot že prej, med barvami, posipa zlat prah.

Ob 15.17 je videti, da se je delujoči večbarven vrtinec ustavil. Zdaj je videti v Soncu mešanico svetlo sive in zlate barve. Siva barva je bolj svetla, kot je bila videti zadnjič (ob predhodnem opazovanju).

Ta zlat žarek, ki je okoli Sonca je zelo močan, deluje kot nekakšna pregrada, ki onemogoča škodljiv zunanji vpliv črnine med BK čiščenjem.

15.21 je sedaj ura in videti je, da poteka BIOtransfer BIOparazitov. Črne pikice potujejo navzgor v kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost.

Nekaj trenutkov za tem se navzdol posipava zlat prah, ki nekako stabilizira, umirja novonastalo BK situacijo.

Ob 15.23 sem, zaenkrat, prenehala z opazovanjem s SGBKD. Še vedno je okoli Sonca videti močno zlat žarek, nad njim pa kupole do neskončnosti.

Prav tako je še vedno vidna zlata povezava med Zemljo in Soncem.

Zlat oblak S-ALFA je zelo močno prisoten poleg Sonca in nadzira BK dogajanje na tem planetu.

Na hitro še enkrat pomislim na Sonce ob 15.32 uri, a zlatega stebra – žarka okoli tega planeta ni več videti. Samo Sonce je vidno v mešanici močno zlate barve in svetlo sive barve, iz BK vidika. Prav v takih barvah so videti tudi sončni žarki, ki potujejo od Sonca, v zlati barvi - s svetlo sivo barvo vmes.

Ko zdaj ti sončni žarki potujejo proti Zemlji, se na zlatem ovoju, ki je okoli Zemlje, delno BK očistijo te sivine in sončni žarki potujejo naprej bolj zlati.

Pomislim na rastlinje, za primer na drevo in videti je, da zdaj, ko pridejo ti sivo - zlati sončni žarki do drevesa se zgodi to, da ta zlata barva, ki je močnejša od sivine, deluje BK pozitivno tako, da ustvari okoli lubja, listov neko BK zlato zaščito, da sivina, ki je delno še primešana sončnim žarkom, ne more več povzročati škode rastlinju, v tem primeru drevesu.

Tudi, ko pomislim na živali se vidi tako, da zlata barva na perju, dlaki naredi zaščito, da tista sivina ne more povzročati več nadaljnje škode.

Tudi pri ljudeh je opaziti, da zlata barva prekrije lase in naredi BK zaščito, da tista sivina ne more delati škode naprej. Pri tistih osebah, ki nimajo las, ali na ostalih odkritih predelih kože, se vidi, da zlata barva naredi tanek zlat sloj po koži, kot zaščito pred tisto sivino, ki je še delno primešana.

Podobno delovanje je videti pri prsti, kjer zlata barva, ob stiku, prav tako ustvarja tanek zlat sloj na površju, tako da sivina ne more naprej v notranjost – v globlje plasti prsti.

Pomislim še na solato in tudi v tej BK sliki je zdaj videti, da je okoli listov solate tanek zlat ovoj, ki preprečuje sivini, da bi prešla v liste.

Pogledam še situacijo glede morja. Tudi tukaj je videti, da se na površini morja ustvarja zlata plast, ki zaustavlja sivino, ki je primešana sončnim žarkom, tako da potuje naprej v globino morja le zlata barva sončnih žarkov. V morju pogledam ribo, kjer je videti, da do nje pride sedaj samo zlata barva, morda le kanček sivine. Ta zlata barva spet ustvari ovoj po koži - luskah ribe, da niti tisti kanček sivine ne more naprej v notranjost njenega BIOsistema.


Nedelja, 12. OKTOBER 2014

Ura je 18.15 in pomislim na BK dogajanje na Soncu. V povezavi s tem sta vidni dve BK sliki in med njima je ogromna razlika. Na prvi je videti Sonce, torej še predno so bili sproženi BK postopki na Soncu. In takrat je bilo čisto črno, prav tako vsa »energija«, ki jo je Sonce oddajalo - sončni žarki.

Druga BK slika je pa popolnoma drugačna. Sonce je vidno v nekakšni mešanici zlate in svetlo sive barve, prav take barve so sončni žarki, ki se širijo od Sonca navzven. Razlika je res ogromna, v primerjavi s predhodnim BK stanjem, to je že čisto nekaj drugega.

Zvečer, ob 21.00 uri, ponovno pogledam BK situacijo na Soncu, ki je še bolj spremenjena. Sonce je videti že skoraj čisto zlato, čisto malo svetle sivine je še znotraj.

Ob 23. uri se vidi, da je celo naše osončje znotraj ogromnega večbarvnega vrtinca, ki se zdaj zelo hitro vrtinči in srka vase črnino, potem se prične počasi umirjati.

Ko je ura 23.18, pa je videti, nad našim osončjem oz. galaksijo, gromozansko zlato kupolo in nad njo še ostale kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Zdaj je celo vsak planet znotraj našega osončja v svojem zlatem žarku in na vsakem planetu se odvija BIOtransfer BIOparazitov. Črne pikice potujejo navzgor v kupole. Neprimerno največ tega dogajanja pa je na Zemlji.

Vsak planet je znotraj zlatega žarka, ti žarki pa gredo neskončno navzgor in navzdol.

Manjši planeti oz. zvezde so vsaka v svojem zlatem ovoju, znotraj zelo goste zlate meglice in le-ta jih BK očiščuje črnine, vsako tako zvezdo posebej.

23.25 je ura in iz kupole se navzdol posipa zlat prah, po celotnem osončju. Zlat oblak S-ALFA je zelo blizu in bdi nad dogajanjem.

In zdaj se iz prve, osnovne - najbližje kupole, spuščajo navzdol svetle barve, ki se izoblikujejo v večbarven vrtinec, ki se hitro vrtinči in srka vase črnino iz našega vesolja, planetov, zvezd.

Nekaj minut kasneje se začenjajo zadeve umirjati in nekako se začnejo barve »pospravljati« nazaj na svoje mesto, v stanje mirovanja.

23.32 in planeti so še vedno znotraj zlatih stebrov. In ponovno se vidi, da poteka BIOtransfer BIOparazitov.

Zdaj zlatih stebrov okoli planetov ni več videti, okoli vsakega pa ostaja zlat ovoj, zlata meglica.

Takoj za tem, ob 23.33 uri, se tudi S-ALFA umika, intenzivno BK delovanje se je zaključilo.


Sreda, 15. OKTOBER 2014

Okoli 17.38 ure je videti, da je Sonce že popolnoma zlate barve, iz vidika SGBKD. Okoli Sonca pa je viden obroč, ki je sestavljen iz različnih svetlih barv.

Ob 23.48 uri ponovno pogledam BK situacijo v zvezi s Soncem. In zdaj se znotraj Sonca počasi vrtinčijo različne svetle barve.

Kar seva Sonce od sebe navzven (sončne žarke), je videti zlato, prav kot zdravilne BIOenergije.


Četrtek, 16. OKTOBER 2014

S pomočjo metode SGBKD, pogledam na Statični poligon Alfa, kjer sedaj poteka seminar iz BIOkibernetike. Ob 18.15 uri, so vsi Alfa žarki na Statičnem poligonu Alfa, videti popolnoma svetli in dosegajo najvišjo, maksimalno vrednost L384.

Malo kasneje pomislim še na ostale poligone in tudi le-ti so videti svetli, na najvišjem nivoju. Hkrati pogledam še svoj domači Alfa žarek, ki je tudi svetel in dosega najvišjo možno vrednost L384.

Nad poligonom, kjer se zdaj odvija seminar, so izredno močne zlate kupole, ki se nadaljujejo v neskončnost. Osnovna zlata kupola je zelo močno zlata, močna – jekleno močna in spuščena zelo nizko navzdol. Vsi Alfa žarki na lokaciji se povezujejo v to kupolo zgoraj, med seboj so povezani z zlatimi povezavami. Oseba X je v izredno gostem in močnem zlatem ovoju, od nje je videti več zlatih povezav navzgor.

Takoj zatem pogledam kar vse tri planete, Zemljo, Luno in Sonce, ker je oseba X sprožila BK postopke za vzdrževanje vseh Alfa žarkov. Vsak planet je v svojem, močno zlatem ovoju – ogromnem zlatem žarku, po katerem se črnina dviguje navzgor.

Zdaj je videti še eno gromozansko zlato kupolo nad našo galaksijo oz. našim osončjem, v katero se povezuje ogromno zlatih cevi, ki zaobjemajo mnogo planetov … Zdaj so se iz nje spustile navzdol različne svetle barve, ki se združujejo v obliki večbarvnega vrtinca in vse skupaj se začenja počasi vrteti ter BK očiščuje vso to »vesoljno atmosfero«.

Ob 18.45 uri poteka BIOtransfer BIOparazitov, največ črnih pikic se, po zlati cevi, dviguje iz Zemlje navzgor, v zgornjo kupolo.

Ob 18.46 uri se ta večbarven vrtinec počasi zaustavlja. In vse te različne barve so se zdaj »pospravile« nazaj na svoje mesto v kupoli.

Vsi Alfa žarki so povsod še zmeraj na najvišjem nivoju L384.

Ob 18.49 uri se navzdol po vesolju posipa zlat prah, ki prihaja iz zgornje kupole. S-ALFA je poleg, videti kot močno zlat oblak in kot vedno, zelo resno nadzira vse skupaj.

Sedaj pa okoli Zemlje, Lune in Sonca ni več videti zlatih žarkov. Okoli teh planetov so vidni zlati ovoji. Sonce je BK očiščeno vse črnine.

Pomislim na vse Alfa žarke, ki so bili kadarkoli aktivirani in vsi so videti na najvišjem nivoju L384, svetli.


Petek, 31. OKTOBER 2014

Ob 18.22 uri s SGBKD pogledam Sonce. Vidno je v zlati barvi, le-ta kar močno brbota in iz nje, od Sonca navzven, gre ogromno malih zlatih mehurčkov, ki se širijo naokrog po vesolju.

Ob 18.40 uri, je celo Sonce vidno v rdeči barvi. Ob 18.46 opazujem še naprej, v Soncu se izmenjujejo različne svetle barve, zdaj je znotraj videti modro barvo …

Avtor: Oseba X3
Naslov avtorja je shranjen v uredništvu.

V zvezi s tem, si preberite še:

22.09.2014 BK sanacija Sonca